Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun asumispalveluyksikköön

Lääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun asumispalveluyksikköön

7.4.2020

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä voidaan ylläpitää suppeaa akuuttilääkevarastoa asukkaiden lääkehoidon hyvän ja joustavan toteutumisen turvaamiseksi ennakoimattomissa ja äkillisissä lääkehoidon tarpeissa sekä sellaisissa tilanteissa, joissa asukkaan tiedossa oleva sairaus tai tila pahenee ja edellyttää nopeaa lääkehoitoa.

Pääsääntö on kuitenkin edelleen se, että lääkäri määrää asumispalveluyksikön asukkaan tarvitsemat lääkkeet henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Akuuttilääkevarastoilla voidaan varmistaa välttämättömän ja kiireellisen lääkehoidon toteutus esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin sekä vähentää asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystysyksiköihin.

STM ohjeistaa sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä lääkehuollon järjestämisessä (tiedote 7.4.)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje sosiaalihuollolle (pdf)

Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asumispalveluyksikössä – omavalvonta varmistettava (Valviran uutinen 7.4.)

Miten lääkkeet toimitetaan akuuttilääkevarastoon?

Lääkkeitä akuuttilääkevarastoon toimitettaessa tulee varmistua, että lääketilaus on yksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin määrittelemän valikoiman mukainen. Jos tämä edellytys toteutuu, lääkkeet akuuttivarastoon toimitetaan lääketilauksella seuraavin periaattein:

  • Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämään toimintayksikköön voidaan lääkkeet toimittaa sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai apteekista.
  • Yksityisen toimijan ylläpitämään toimintayksikköön, joka tuottaa palveluja kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan lääkkeet toimittaa apteekista tai Fimean myöntämällä lääkelain 62 §:n mukaisella luvalla sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta.
  • Yksityisten toimijoiden, jotka eivät tuota palveluja kunnalle tai kuntayhtymälle, on tilattava lääkkeet apteekista; sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta ei lääkkeitä voida toimittaa lupamenettelylläkään.

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee varmistua säännöllisillä osastokäynneillä lääkkeiden käsittelyn asianmukaisuudesta kaikissa niissä yksiköissä, joihin ne lääkkeitä toimittavat. Sairaala-apteekki ja lääkekeskus voivat toteuttaa osastokäynnit asumisyksiköissä oman ohjeistuksensa ja riskiarviointinsa perusteella, huomioiden sen, mitä määräyksessä 6/2012 on osastokäynneistä ohjeistettu.

Asumispalveluyksiköiden ja niihin lääkkeitä toimittavien apteekkien yhteistyöllä voidaan edistää lääkitysturvallisuuden toteutumista. Apteekkien farmaseuttista osaamista on hyvä hyödyntää asumispalveluyksikön lääkehuollon järjestelyissä.

Lisätietoja antaa

  • Eija Särkkä, yliproviisori, p. 029 522 3240
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi