Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään laajalla yhteistyöllä

Lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään laajalla yhteistyöllä

27.9.2013

Lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään laajalla yhteistyöllä

Moniammatillinen verkosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja Fimean johto keskustelivat moniammatillisen verkoston kanssa lääkkeiden järkevästä käytöstä torstaina 19.9.2013. Tapaamisessa etsittiin näkökulmia siihen, kuinka hallinnonalan eri virastot ja käytännön ammattilaiset voivat parhaiten tukea toisiaan lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Käytännön ammattilaiset korostivat johdon, päättäjien ja lainsäädännöllisen tuen tarvetta moniammatilliselle ruohonjuuritason kehittämistyölle. Potilaan hoidon kokonaisuuden haltuun ottamiseksi kaikkien on toimittava moniammatillisesti käytännön työntekijöiden tasolta valtionhallinnon ylimpään päätöksentekoon.

Johdon varmistettava toimintatapojen muuttuminen

Toimijat näkivät tärkeäksi riittävän rahoitus- ja työresurssin osoittamista kehittämiseen. Toisaalta rahoitus ei yksinään riitä, vaan tarvitaan kehittämisosaamista ja -asennetta. Jatkuvassa kehittämisessa johdon on varmistettava, että toimintatavat muuttuvat oikeasti. Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi arvioi tilaisuudessa, että erityisesti käytännön toimijoiden vahvaa tahtoa ja kehittämispanosta tarvitaan toimintatapojen muuttamiseen. Eri virastojen johtajat totesivat yhdessä, että yhteistyötä asiassa pitää tiivistää.

Moniammatillinen verkosto kehittää toimintamalleja

Tapaaminen oli osa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kokoaman moniammatillisen verkoston toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää ja selkiyttää moniammatillisia käytännön toimintamalleja Suomessa. Verkoston toiminnalla pyritään liittämään lääkehuolto entistä tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää lääkepoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Fimean tehtävänä on laatia verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä.

Kuvaaja: Timo Järvensivu

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi