Sisältöjulkaisija

null Lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö

Lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö

30.3.2020

Fimea on aloittanut STM:n toimeksiantona selvitystyön lääketietovarannon kehittämisestä. Lääketietovarannolla tarkoitetaan kansallista viranomaisten hallinnoimaa tietovarantoa, joka sisältää lääkevalmisteiden perustiedot ja muun valmisteeseen liittyvän tiedon, kuten hinta, saatavuus, laatu ja turvallisuus ja valmisteyhteenvedot.

Tällä hetkellä lääkevalmisteita koskeva tieto on hajallaan eri viranomaisten tietovarannoissa. Lääketietovarannon kehittäminen mahdollistaisi lääkevalmisteen perustietojen paremman saatavuuden. Tämä hyödyttäisi lääkkeen käyttäjää, ammattihenkilöitä ja lääkehuoltoa toteuttavia organisaatioita.

Lääketietovarannon kehittämistarpeiden arvioiminen osana lääkitystiedonhallinnan kokonaisuutta on yksi keskeisimpiä kansallisen sote-tiedonhallinnan painopisteitä. Lääketietovarannon kehittäminen on myös osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa.

Fimea toteuttaa selvitystyön STM:n ohjauksessa. Työhön osallistetaan myös muita kansallisia toimijoita. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää:

STM:n tiedote 30.3.2020

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, projektipäällikkö, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Sari Kujala, johtaja, p. 029 522 3610
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi