Sisältöjulkaisija

null Lääketietovarannon suunnittelu edistyy – Anna palautetta selvitysraportin luonnokseen

Lääketietovarannon suunnittelu edistyy – Anna palautetta selvitysraportin luonnokseen

7.9.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea pyytävät palautetta kansallisen lääketietovarannon lähtökohtia tarkentavaan raporttiluonnokseen. Nyt kommenteille julkaistava raportti täydentää valmistuessaan aiemmin julkaistua lääketietovarannon selvitystä (STM2021:3). Työn tavoitteena on tarkastella lääketietovarannon toimintaedellytyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja jatkotoimenpiteiden linjaamista varten.

Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten välineiden kehittäminen, kuten kansallinen lääketietovaranto, sisältyvät pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisen lääkeasioiden uudistuksen tavoitteisiin.

Keskitettyyn lääketietovarantoon koottaisiin eri viranomaisen tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoaineistoja lääkevalmisteista- ja aineista, kasvirohdosvalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja ravintovalmisteista. Nykytilassa lääkevalmisteen tiedot ovat hajallaan eri toimijoiden tietovarannoissa ja erilaisilla tavoilla käytettävissä, mikä vaikeuttaa tietojen hyödyntämistä. Toteutuessaan lääketietovaranto olisi useiden toimijoiden tietotarpeisiin vastaava tietovaranto. Tässä valmisteluvaiheessa tarkastelunäkökulma on painottunut  lääkehoidon ja -logistiikan tarpeiden lisäksi erityisesti ohjauksen, valvonnan, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lääketietovarannon toimeksiannon tavoitteena on konkretisoida lääketietovarannon kehittämisen mahdollisuuksia ja antaa keskeisille toimijoille ja sidosryhmille mahdollisuuden antaa näkemyksiään lääketietovarannon kehittämisnäkymiin ja tuoda esiin siihen liittyviä kehittämistarpeita ja mahdollisia riskejä. Kommentoitava raporttiluonnos sisältää muun muassa ehdotuksen lääketietovarantoon koottavista tietoaineistoista ja lääketietovarannon toimintamallista. Lisäksi se sisältää kuvauksen nykytilan puutteista sekä näihin liittyviä muutos- ja ratkaisuehdotuksia. Lopuksi raporttiluonnoksessa ehdotetaan mahdollista vaiheistettua lääketietovarannon kehittämispolkua.

Palautteita selvitysraportin luonnokseen toivotaan 26.9.2021 mennessä. Kiitämme jo etukäteen annetusta arvokkaista näkemyksistä. Niiden avulla raportti viimeistellään julkaistavaksi. Raportti luovutetaan STM:lle lokakuun 2021 lopussa.

Linkki kyselyyn

Huom. Kysely on valmisteltu teknisesti kerralla vastattavaksi, ja sen sisältöön voi tutustua etukäteen liitteessä olevasta pdf-versiosta.

Lue lisää:

Selvitysraportin luonnos (pdf)

Palautekysely (pdf)

Lääkeasioiden uudistus

Lääketietovarannon jatkotyö käynnistynyt

Lääketietovarannon selvitys

Lisätietoja:

Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, p. 029 522 3517, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Riikka Vuokko, Erityisasiantuntija, p. 029 5163 600, etunimi.sukunimi@stm.fi

Kyselyyn liittyvät tekniset tiedustelut:

Milja Piispanen, projektikoordinaattori, p. 029 522 3311, etunimi.sukunimi@fimea.fi