Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos kehittää apteekkien valvontaa

Lääkelaitos kehittää apteekkien valvontaa

29.10.2008

Lääkelaitos kehittää apteekkien valvontaa

Lääkelaitos järjestää apteekkareille ja apteekkien henkilökunnalle suunnatun, apteekkivalvontaa käsittelevän iltapäivän ”Lääkelainsäädännön haasteet apteekkien toiminnalle” 16.11.2008. Tilaisuus järjestetään Farmasian Päivien yhteydessä yhteistyössä Farmasian oppimiskeskuksen kanssa.

Apteekkivalvontailtapäivän ohjelmassa on yhteenvetoja viime vuosien tehostetun apteekkivalvonnan tuloksista, tarkastushavainnoista ja kehittämiskohteista. Tilaisuudessa kuullaan Lääkelaitoksen laatiman lääkelakiuudistusehdotuksen taustoista ja tarkoituksesta. Lisäksi osallistujat voivat esittää ajankohtaisia, apteekkivalvontaan liittyviä kysymyksiä iltapäivän aikana.

Lääkelaitos vastaa lääkealan toimijoiden lupamenettelyistä, valvonnasta ja ohjauksesta aina tutkimuslaboratorioista lääkkeen vähittäisjakelijoihin saakka. Lääkealan toimijoiden tarkastukset sekä kotimaassa että ulkomailla ovat tärkeä osa lakisääteistä valvontaa. Lääkelaitoksen tarkastustoimintaa sitovat kansainväliset sopimukset ja laatujärjestelmävaatimukset mm. tarkastusmenettelyjen ja tarkastajien pätevyysvaatimusten osalta.

Lääkelaitos järjestää lääkealan toimijoille keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista lääkevalvonta- ja lääkehuoltoasioista. Tilaisuuksilla pyritään aktiiviseen vuoropuheluun alan toimijoiden kanssa, valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseen ja käytännön valvontatoimien kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut projektin valmistelemaan lääkehuollon hallinnon uudelleen organisointia ja alueellistamista.

Lue lisää:

Kutsu Farmasian Päivien apteekki-iltapäivään (pdf)

Lääkelaitos Farmasian Päivillä

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu