Sisältöjulkaisija

null Lääkekasvatussivuston uudet opiskelukokonaisuudet linkittävät lääkkeet lasten arkeen

Lääkekasvatussivuston uudet opiskelukokonaisuudet linkittävät lääkkeet lasten arkeen

2.10.2013

Lääkekasvatussivuston uudet opiskelukokonaisuudet linkittävät lääkkeet lasten arkeen

Peruskoulun opettajille suunnatulta lääkekasvatussivustolta voi nyt hyödyntää uusia opiskelukokonaisuuksia, jotka pohjautuvat SSI-opetuksen (socio scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppisisällöt linkitetään oppilaan arkielämään ja sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen kontekstiin. Opiskelukokonaisuudet rakentuvat kolmivaiheisiksi: lähtötilanne- eli skenaariovaihe, tutkimus- tai ongelmanratkaisuvaihe ja päätöksentekovaihe.

Opiskelukokonaisuudet on tuotettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkijoiden kanssa. Joensuun normaalikoulun opettajat testasivat opiskelukokonaisuuksia 4- ja 7-luokan opetuksessa osana laajempaa tutkimusprojektia.

Oppisisällöt kertovat lasten arkielämästä ja todellisista tilanteista

Fimean ylläpitämälle lääkekasvatussivustolle on lisätty neljä uutta opiskelukokonaisuutta. 3.–6.luokille suunnatun Korvatulehduksen hoito -opiskelukokonaisuuden tavoitteena on muun muassa oppia tunnistamaan korvatulehduksen yleisimpiä oireita ja arvioimaan, milloin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

5.–9.luokille suunnatun Flunssan hoito – mistä löydän luotettavaa tietoa? -opiskelukokonaisuudessa opitaan tunnistamaan flunssan yleisimpiä oireita ja kotikonsteja flunssan hoitoon. Yhtenä tavoitteena on myös oppia etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta.

Kyy puree – mikä avuksi? -opiskelukokonaisuudessa tavoitteena on oppia tunnistamaan kyyn pureman aiheuttamia oireita ja tilanteeseen liittyviä ensiaputaitoja sekä pohditaan lääkehoidon merkitystä kyynpureman ensihoidossa. Lisäksi tavoitteena on oppia, kuinka kyyn puremilta voi välttyä ja kuinka tilanteisiin voi varautua ennakolta. Kokonaisuus on suunnattu 5.–9.luokille.

Niin ikään 5.–9.luokille suunnatun Lääkkeiden oikeanlainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa -opiskelukokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan migreenin ja päänsäryn yleisimpiä oireita ja kotikonsteja niiden hoitoon. Lisäksi opitaan hahmottamaan migreenin ja päänsäryn eroavaisuuksia sekä arvioimaan itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja tarvetta lääkärin vastaanotolle hakeutumiseen.

Lääkekasvatussivusto tarjoaa apua opettajille

Tammikuussa 2013 avatun peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusasioiden opettamisessa. Sivustolta löytyy runsaasti tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten sairauksista ja niiden hoidosta, sekä valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille.

Lääkekasvatus sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivustoFimea kehittää, arvioi ja informoi 1/2013: Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Seija Rytkönen, verkkotiedottaja, p. 029 522 3114

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi