Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 12.5.2022 käsiteltiin vaikuttavaa verkostotyötä

Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 12.5.2022 käsiteltiin vaikuttavaa verkostotyötä

16.5.2022

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto kokoontui strategiakauden toiseen yhteistapaamiseen 12.5.2022 teemana kansallinen lääkeinformaatiostrategia verkostotyönä. Virtuaalisessa tilaisuudessa oli mukana reilut 50 osallistujaa verkoston eri työryhmistä ja moni osallistujista oli mukana ensimmäistä kertaa.

Verkostotyön asiantuntija Timo Järvensivu fasilitoi iltapäivän keskusteluja, joihin edettiin Timon vetämien tietoiskujen kautta.

Mitä on strateginen ja tavoitteellinen verkostotyöskentely?

Verkosto voi toimia monella tavalla ja on tärkeätä myös kuvata sitä eri tavoin. Strateginen verkostoyhteistyö on jatkumo, jossa jatkuvasti yhteistyössä vastataan kysymyksiin Kuka? Miksi? Miten? Mitä? ja Millä resursseilla?

Verkostotyön ytimessä on tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Toisaalta verkosto uudistuu, kun se kykenee hyödyntämään heikot, ulkoiset linkkinsä ja hakemaan uutta yhteistyötä. Vaikuttava verkostotyö kurottaa verkostosta ulospäin. Hyvä yhdessä tekeminen houkuttaa mukaan myös uusia toimijoita ja vaikuttajia. 

Strategiakauden 2021-2023 tavoitteet ja yhteiset teemat

Kansallisen lääkeinformaatiostrategian toteutus on lähtenyt käyntiin ja ensimmäisen kolmivuotisen toimikauden puoliväli on jo käsillä. Toisessa ryhmäkeskustelussa keskityttiin pohtimaan, mitä yhteisiä vaikuttajaviestinnän aiheita meillä on ja miten teemme vaikuttajaviestintää tehokkaasti verkostoituen.

Uudet hyvinvointialueet muuttavat myös lääkehoidon totuttua sidosryhmäkenttää. Olisi tärkeätä tunnistaa uudet vaikuttajatahot, joille Lääkeinformaatioverkoston tuottama tieto ja yhteistyö olisivat arvokkaita. Viestinnän tueksi esitettiin myös toivomuksia yhteisistä ydinteemoista hyvin kiteytettyinä ja visualisoituina. Yhtenäisin viestein verkosto voi koko laajuudessaan olla hyvin vaikuttava.

Keskustelussa esiinnousseet ideat kootaan yhteen ja käsitellään kesän jälkeen kokoontuvassa koordinaatioryhmässä ja eri työryhmissä. Työ jatkuu.

Oletko kiinnostunut Lääkeinformaatioverkoston työstä?

Verkoston toimintaa voi seurata työryhmien muistioista Innokylässä tai tilaamalla Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeen Fimean verkkosivuilta. 

Syksyllä on tiedossa myös kaikille avoin Lääkeinformaatiofoorumi 3.11., josta on lähiaikoina tulossa lisätietoa! Laita päiväys jo kalenteriisi!

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi