Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian luonnos on julkaistu

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian luonnos on julkaistu

8.1.2014

Lääkeinformaatioverkoston tutkimustyöryhmä on julkaissut luonnoksen tutkimusstrategiastaan. Luonnokseen toivotaan kommentteja lääkeinformaatiotutkimuksesta kiinnostuneilta tutkijoilta ja tutkimusryhmiltä sekä muilta sidosryhmiltä.

Tutkimusstrategian tavoitteena on

  • tunnistaa ja kuvata lääkeinformaation keskeisimmät tutkimuskohteet ja -aiheet
  • toimia lääkeinformaatioon liittyvien tutkimusaiheiden koontina, jota lääkeinformaatiotutkimuksesta kiinnostuneet tutkimusryhmät ja tutkijat voivat hyödyntää tutkimusaiheiden valinnassa ja yhteistyön pohjana muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa
  • toimia tiedottamisen kanavana esimerkiksi siten, että strategiassa kuvattuja aihepiirejä tutkivat tiedottaisivat hankkeistaan ja tuloksistaan tutkimustyöryhmälle, jotta lääkeinformaatioverkosto voisi hyödyntää tutkimustietoa toimintansa pohjana.

Vapaamuotoiset kommentit voi lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi, diaarinumero 4629/60.04.01/2012 mainittava) 7.2.2014 mennessä.

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääkeinformaation puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Verkostossa toimii seuraavat työryhmät:

  • lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi
  • koulutustyöryhmä
  • tutkimustyöryhmä
  • lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
  • lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Tutkimustyöryhmän tehtäviä ovat lääkeinformaatioon liittyvän tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen lääkeinformaatiotutkimuksen seuraaminen ja keskeisten tutkimustulosten välittäminen koordinaatioryhmän ja lääkeinformaatioverkoston käyttöön. Lisäksi työryhmä seuraa ja arvioi koko lääkeinformaatiostrategian toteutumista ja koordinoi verkoston tutkimustoimintaa yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.

Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian luonnos (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3512

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.