Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatiostrategian luonnos kommentoitavaksi

Lääkeinformaatiostrategian luonnos kommentoitavaksi

4.10.2011

Lääkeinformaatiostrategian luonnos kommentoitavaksi

Fimeassa on laadittu tämän vuoden aikana luonnos kansalliseksi lääkeinformaatiostrategiaksi sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Strategiassa kuvataan tämänhetkinen lääkeinformaatiokenttä laajasti hyvine käytäntöineen, puutteineen ja haasteineen. Lisäksi esiin nostetaan toimenpide-ehdotuksia ja ehdotetaan lääkeinformaatioverkoston luomista Suomeen. Verkoston tehtävänä on päättää, mitä toimenpiteitä viedään yhteistyössä eteenpäin sekä määrittää niille tavoitteet ja seurantatavat.

Toimenpide-ehdotukset ovat eritasoisia. Osa vaatii toteutuakseen merkittäviä lisäresursseja, toiset pystytään toteuttamaan yhteistyön lisäämisen ja keskustelun avulla. Tämä vaatii kuitenkin sidosryhmien sitoutumista ja halua huomioida strategian linjaukset omissa toiminnoissaan.

Strategiatyön seuraavassa vaiheessa järjestetään kutsuseminaari sidosryhmille 27.10.2011. Lisäksi luonnosta voi kommentoida kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Lääkeinformaatiostrategia viimeistellään keskustelutilaisuudesta ja kirjallisissa lausunnoissa saatujen kommenttien pohjalta vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kommentoi lääkeinformaatiostrategian luonnosta

Voit lähettää kommenttisi sähköpostitse Fimean kirjaamoon 27.10.2011 mennessä osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Lausunnossa tulee viitata lääkeinformaatiostrategian diaarinumeroon 5396/60.04.01/2011.

Lue lisää:

Lääkeinformaatiostrategian luonnos (pdf)

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.