Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon päivänä 17.3.2022 tarjotaan selkeää opastusta turvalliseen lääkehoitoon kaikille lääkkeiden käyttäjille

Lääkehoidon päivänä 17.3.2022 tarjotaan selkeää opastusta turvalliseen lääkehoitoon kaikille lääkkeiden käyttäjille

14.3.2022

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on lääkkeiden käyttäjille suunnattu selkokielinen ohjeistus lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Kansallisen lääkeinformaatioverkoston piirissä tuotettu ja Fimean jo aiemmin julkaisema opas on päivitetty suomeksi ja ruotsiksi ja julkaistu lisäksi kokonaan uutena englanninkielisenä versiona vuoden 2022 alussa.

Oppaassa annetaan käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaassa kuvataan lisäksi, kuinka lääkkeitä korvataan, mitä tarkoittaa lääkekatto tai lääkevaihto ja kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa. Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa selkologoa.

Monikieliset ja yleistajuiset tiivistelmät Suomessa asuville eri kohderyhmille

Selko-oppaan keskeisestä sisällöstä on laadittu kolme tiivistelmää, jotka on käännetty usealle eri kielelle. Tarve monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille nousi esille lääkeinformaatioverkostossa, jonka Lääkkeiden käyttäjät -ryhmä toimi aktiivisesti materiaalin laatijana. Monikieliset tiivistelmät kävivät läpi myös käyttäjätestauksen.

"Koen, että oli tärkeää osallistua tiivistelmien laatimiseen omaishoitajan näkökulmasta", sanoo Pääkaupunkiseudun omaiset ry:n kouluttama omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivula. "Omaishoitajat vastaavat läheisensä lääkehoidon toteuttamisesta ja kieliversiot erikielisille omaishoitajille tulevat tarpeeseen. Selkokielinen tiivistelmä palvelee kaikkia lääkkeiden käyttäjiä."

Oppaat ja tiivistelmät ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuille.

"Opas ja tiivistelmät kieliversioineen ovat osa laadukkaan lääkeinformaation materiaaleja, joita Kansallinen lääkeinformaatioverkosto kokoaa", kertoo Katri Hämeen-Anttila Fimeasta.

Lue lisää:

Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Lääkehoidon päivä 2022

Lääkehoidon päivän kaikille avoin webinaari ”Lääkehoitosi digiajassa” 17.3.2022 klo 13–15, ohjelma ja linkki tapahtumaan 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila
  • Lääkehoidon päivä: Päivi Kiviranta
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi