Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon päivä korostaa lääkehoidon seurantaa

Lääkehoidon päivä korostaa lääkehoidon seurantaa

16.3.2015

"Väestön ikääntymisen ja sairastavuuden lisääntymisen myötä lääkkeitä käytetään aikaisempaa enemmän. Siksi lääkehoitojen seurannan merkitys on haluttu nostaa tänä vuonna Lääkehoidon päivän teemaksi", toteaa kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Fimeasta. "Lääkehoidon seuranta on erityisen tärkeää useista sairauksista kärsivillä ja monia lääkkeitä käyttävillä iäkkäillä, mutta ihan jokaisen lääkkeen käyttäjän kannattaa seurata tehoaako oma lääke toivotulla tavalla ja onko lääkityksessä ilmennyt ongelmia."

Vuoden 2015 Lääkehoidon päivä järjestetään torstaina 19.3. Teemapäivän tapahtumia on käynnissä pitkin viikkoa, alkaen jo maanantaista. Teemapäivä keskittyy lääkehoidon seurantaan ja sen edistämiseen koko maassa. Potilaiden toivotaan jatkossa seuraamaan omaa hoitoaan tarkemmin.
 

"Teemapäivän erityisenä tarkoituksena on nimenomaan aktivoida lääkkeiden käyttäjiä, sillä potilaan rooli on lääkehoidon onnistumisessa keskeinen. Parhaiten omaa lääkitysturvallisuuttaan voi edistää ylläpitämällä ajantasaista lääkityslistaa ja näyttämällä sen joka kerta lääkärillä ja apteekissa asioidessa", kannustaa Hämeen-Anttila.

Lääkehoidon päivän tämän vuoden hitti ovat olleet Näkökulmat, potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kirjoittamat kolumnit. Niissä on käsitelty mm. hoitovastuun tärkeyttä, moniammatillisen verkoston toimintaa ja kroonisesti sairaan arkea. Suosituimpia Näkökulmia on jaettu sosiaalisessa mediassa useita satoja kertoja.
 

Tapahtumia ja tietoiskuja ympäri maata

Lääkehoidon päivään on ilmoitettu jo yli sata tapahtumaa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi apteekeissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kauppakeskuksissa järjestettävät tietoiskut jakavat tärkeitä faktoja lääkehoidon seurannasta. Tämän lisäksi tarjolla on myös terveydenhoitoalan ammattilaisille tarkoitettuja seminaareja sekä työpajoja.

Tapahtumien järjestäjinä ovat alan opiskelijat, potilasjärjestöt, apteekit, sairaalat ja muut terveydenhoidon toimijat. Lääkehoidon päivän sivuilta löytyy kätevä listaustyökalu, mistä voi hakea tapahtumia mm. paikkakunnan, kohderyhmän tai tapahtuman tyypin mukaan.

Lääkehoidon päivä järjestetään nyt kolmatta kertaa

Lääkehoidon päivä on vuosittain viikolla 12 järjestettävä teemapäivä, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja edistää paikallista moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi terveyskeskusten, potilasjärjestöjen ja apteekkien välillä. Ensimmäinen Lääkehoidon päivä järjestettiin 6.11.2012 ministeri Paula Risikon aloitteesta teemalla ”Tunne lääkkeesi”. Toinen Lääkehoidon päivä järjestettiin 19.3.2014 teemalla ”Itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö”.

Teemapäivällä on omat verkkosivunsa (www.laakehoidonpaiva.fi), mihin tapahtumien toteuttajat ovat ilmoittaneet tapahtumistaan ympäri Suomen. Lääkehoidon päivän järjestävät yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkehoidon päivän järjestelyitä.

Lue lisää:

Lääkehoidon päivän verkkosivut

Lääkehoidon päivän sivuille näkökulmia lääkehoidon seurantaan (Fimea.fi 13.10.2014)

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.