Sisältöjulkaisija

null Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2013

19.3.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 15.3.2013 päätöksen lääkeluettelosta. Luettelo tulee voimaan 1.4.2013.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa vähintään joka kolmas vuosi lääkeluettelon lääkelain 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevista lääkeaineista. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lääkkeen määritelmä perustuu lääkelain 3 §:n (395/1987) lääkkeen määritelmään ja ns. ihmislääkkeistä annettuun direktiiviin 2001/83/EY. Lääkeluettelo ei määrittele oikeudellisesti sitovasti, onko jokin valmiste lääke. Valmisteen lääkkeeksi luokittelu tehdään lääkkeen määritelmän ja EU-tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella.

Lääkeluettelo on tärkeä tiedonlähde useille toimijoille sekä viranomaisille aineiden ja valmisteiden maahantuontiasioissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on pyrkinyt tässä uudistuksessa entistä ajantasaisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan lääkeluetteloon.

Uusi lääkeluettelo sisältää päätöstekstin ja liitteet 1, 1 A ja 2.

Lääkeluettelo on lista Suomessa lääkkeellisissä käytössä olevista lääkeaineista. Poikkeuksena ovat liitteen 1 A aineet, jotka eivät varsinaisesti ole lääkkeellisessä käytössä, mutta ovat vaikutuksen perusteella lääkkeitä. Uusi lääkeluettelo ei sisällä liitettä 2 A, joka oli mukana luonnospäätöksen lausuntokierroksella.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, liitteet ja niiden sisältö:

Liite 1. sisältää 2374 lääkeainetta

  • Liitteessä 1 on mainittu lääkkeellisessä käytössä olevat lääkeaineet sekä aiemmassa liitteessä 1 mainitut aineet.
  • Lääkeluettelon liitteeseen 1 on lisätty 115 lääkeainetta.

Liitteessä 1 on mainittu lääkkeellisessä käytössä olevat lääkeaineet sekä aiemmassa liitteessä 1 mainitut aineet.

  • Lääkeluettelon liitteeseen 1 on lisätty 115 lääkeainetta.

Liite 1 A. sisältää 268 muuntohuumetta

  • Uusi Liite 1 A sisältää muuntohuumeita ja lääkeainejohdannaisia
  • Liitteeseen 1 A on lisätty 208 ainetta

Liite 2. sisältää 399 kasvirohdosta

  • Liitteessä 2 on lääkkeellisessä käytössä olevia kasvirohdoksia sekä päihteenä käytettäviä kasvirohdoksia.
  • Lääkeluettelon liitteeseen 2 ei ole lisätty uusia kasvirohdoksia.

Päätös on ilmestynyt Suomen säädöskokoelmassa numerolla 220/2013 (pdf), www.finlex.fi

Lisätietoja antavat:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422

Tuula Nousu, lakimies, p. 029 522 3632

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi