Sisältöjulkaisija

null Lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti

Lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti

15.5.2019

Biologisia lääkkeitä määräävät lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti. Biosimilaarien määrääminen ei kuitenkaan ole yhtä yleistä kuin lääkärien suhtautumisen perusteella voisi olettaa. Tutkimuksen mukaan biosimilaarien käyttöönoton edistämiseksi tarvitaan nykyistä enemmän riippumatonta informaatiota terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille sekä yhteisiä käytäntöjä, toimintatapoja ja teknisiä ratkaisuja, jotka varmistavat rationaalisen lääkkeenmääräämisen kansallisella, organisatorisella ja yksilön tasoilla.

Asia selvisi Fimean tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli tutkia biologisia lääkkeitä määräävien lääkäreiden asenteita ja suhtautumista biosimilaarien käyttöönottoon, biosimilaarien käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä lääkäreiden käyttämiä tiedonlähteitä biologisista lääkkeistä.

Suhtautuminen pääosin positiivista, määrääminen ei yhtä yleistä

Suurin osa haastatelluista lääkäreistä piti biologisia alkuperäislääkkeitä ja biosimilaareja samanarvoisina. Biosimilaarien määrääminen ei kuitenkaan ollut yhtä yleistä kuin lääkäreiden pääosin positiivisen suhtautumisen perusteella olisi voinut olettaa: puolet lääkäreistä kertoi aloittavansa biosimilaarin ensimmäisenä biologisena lääkehoitona ja vaihtavansa potilaan aiemman biologisen lääkehoidon biosimilaariin. Lääkäreiden suhtautuminen biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon apteekeissa vaihteli hyväksyvästä kielteiseen.

Biosimilaarien käyttöönottoon vaikuttivat monet edistävät ja estävät tekijät. Tyypillisimmät edistävät tekijät olivat kustannushyöty yhteiskunnalle, organisaation yhteinen toimintakulttuuri sekä lääkehankintojen kilpailutus ja yhteistyö lääkehankinnoissa. Tyypillisimmät estävät tekijät olivat lääkäreiden henkilökohtaiset mielipiteet ja toive lääkkeenmääräämisautonomiasta, potilaan toive käyttää alkuperäisvalmistetta sekä se, että biosimilaarien korkea hinta vähentää niiden käyttöä, vaikka ne olisivatkin edullisempia kuin alkuperäisvalmisteet.

Lääketeollisuus tyypillisin tiedonlähde biologisista lääkkeistä

Yhtä lukuun ottamatta kaikki lääkärit kertoivat lääketeollisuuden olevan tyypillisin tiedonlähde biologisista lääkkeistä. Lääkärit olivat yhtä mieltä tiedon tuottajan suhteesta saatavan tiedon laatuun: he kokivat, että alkuperäislääketeollisuus tuottaa enemmän ja kattavampaa tietoa biologisista lääkkeistä. Suurin osa lääkäreistä kertoi lääketeollisuuden välittämän tiedon vaikuttavan lääkkeenmääräämispäätöksiin. Lääkäreiden muita yleisesti käytössä olevia tiedonlähteitä biologista lääkkeistä olivat esimerkiksi koulutukset ja kongressit sekä tieteelliset ja ammatilliset julkaisut.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus keskittyi iho-, suolisto- ja reumasairauksien hoitoon erikoissairaanhoidossa sekä diabeteksen hoitoon erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina ja ryhmäkeskusteluina tammi-syyskuussa 2018. Teemahaastatteluihin valittiin toimintayksikköjen vastaavia lääkäreitä ja ryhmäkeskusteluihin kliinistä työtä tekeviä erikoislääkäreitä ja vastaavia lääkäreitä 13 paikkakunnalta. Teemahaastatteluihin osallistui 45 lääkäriä. Ryhmäkeskusteluita tehtiin yhdeksän ja niihin osallistui 31 lääkäriä. Ryhmäkeskustelut vahvistivat teemahaastattelujen tulokset.

Miksi biosimilaarien käyttöönoton edistäminen on tärkeää?

Biologisten lääkkeiden käyttö on yleistynyt monien sairauksien, kuten reuma- ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa viimeisen vuosikymmenen aikana. Biologisten lääkkeiden kustannukset ovat tyypillisesti korkeita. Vuonna 2017 kymmenen euromääräisesti myydyimmän lääkevalmisteen joukossa Suomessa oli kahdeksan biologista lääkettä, joiden yhteenlaskettu tukkumyynti oli yli 256 miljoonaa euroa.

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi biologisen alkuperäislääkkeen kanssa. Biosimilaarien kehitys perustuu osittain alkuperäislääkkeen kehittämisestä saatavaan tutkimustietoon ja niitä voidaan näin ollen tuoda markkinoille alkuperäislääkettä edullisemmalla hinnalla. Biosimilaarien käyttöönotto lisää hintakilpailua, josta hyötyy sekä lääkkeen käyttäjä että yhteiskunta.

Lue lisää

Biosimilaarien käyttöönotto Suomessa - Lääkäreiden näkemyksiä (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Kati Sarnola, tutkija, p. 029 522 35 24
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 35 13
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi