Sisältöjulkaisija

null Kuusi uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

Kuusi uutta ainetta määritellään huumausaineeksi

24.4.2014

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista muuttuu. Uusia huumausaineita lisätään kansallisesti Fimean tekemien arviointien jälkeen valtioneuvoston asetuksen liitteeseen IV. Muutos tulee voimaan 5.5.2014.

Huumausaineiksi määriteltävät AM-2201 ja MAM-2201 ovat päihdekäytön vaikutuksiltaan samankaltaisia kuin kannabis. Ne aiheuttavat kuitenkin jo pieninä annoksina haitallisia vaikutuksia, joten niitä pidetään kannabista vaarallisempina. Lisäksi huumausaineiksi luokitellaan 5- ja 6-APB, joita väärinkäytetään niiden piristävien vaikutusten vuoksi.

Huumausaineiksi määritellään myös fenatsepaami sekä alfa-metyylitryptamiini (AMT). Fenatsepaami on lääkkeenäkin joissain maissa käytetty bentsodiatsepiini. Sitä käytetään edelleen esimerkiksi Venäjällä ja Latviassa muun muassa nukahtamisvaikeuksien, epilepsian ja alkoholin vieroitusoireiden hoitoon. AMT:llä puolestaan voi käyttöannoksesta riippuen olla mielialaa kohottavia tai hallusinogeenisiä vaikutuksia.

Kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa. Ne eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta käyttöä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa ja jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 24.42014

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katja Pihlainen, p. 029 522 3241, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 5163977, etunimi.sukunimi@stm.fi