Sisältöjulkaisija

null Kudoslaitostoiminnan ja elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan vuosikertomukset 2018 on julkaistu

Kudoslaitostoiminnan ja elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan vuosikertomukset 2018 on julkaistu

20.5.2019

Fimea ohjaa ja valvoo kudoslaitostoimintaa sekä elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa Suomessa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen elin-, kudos- ja solusiirteiden laatu ja turvallisuus sekä toiminnan jäljitettävyys. Valvontatoimet kattavat kudoslaitosten lupamenettelyt ja kudoslaitosten ja elinluovutussairaaloiden sekä elinsiirtokeskuksen tarkastukset. Lisäksi Fimea seuraa toiminnassa havaittuja vakavia vaaratilanteita ja vakavia haittavaikutuksia.

Vuonna 2018 Fimea teki 31 tarkastusta kudoslaitoksiin sekä yliopisto- ja keskussairaaloiden elinluovutuksista vastaaviin yksiköihin. Elin- ja kudossiirtotoiminta on vakiintunutta eikä suuria muutoksia toiminnassa havaittu. Pääosin toiminta noudatti toimintaa ohjaavien säädösten vaatimuksia. Yksittäisiä puutteita havaittiin muun muassa henkilöresursseissa, laatu- ja ohjejärjestelmien ajantasaisuudessa, laiteseurannoissa sekä toiminnan kattavassa dokumentoinnissa. Vaara- ja haittavaikutusilmoituksia Fimea käsitteli tältä valvonta-alueelta yhteensä 48.

Fimea on julkaissut vuoden 2018 kudoslaitostoimintaa ja elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koskevat vuosikertomukset.

Lue lisää:

Kudoslaitosten toiminta Suomessa vuonna 2018

Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan valvonta vuonna 2018

Lisätietoja antaa

  • Lisätietoja vuosikertomusyhteenvedosta ja kudoslaitosten valvonnasta antavat:
  • Jaostopäällikkö Anne Tammiruusu, puh. 029 522 3249
  • Ylitarkastaja Anu Puomila, puh. 029 522 3242
  • Ylitarkastaja Sari Tähtiharju, puh. 029 522 3265
  • Lisätietoja vuosikertomuksesta ja elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan valvonnasta antaa:
  • Jaostopäällikkö Anne Tammiruusu, puh. 029 522 3249
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi