Takaisin edelliselle sivulle

Kommentoi suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointimalliksi

Kommentoi suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointimalliksi

14.9.2011

Kommentoi suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointimalliksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut kommentoitavaksi luonnoksen valmisteilla olevasta suosituksesta. Suosituksessa määritellään muun muassa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessi sekä arvioinnin eri osa-alueiden menetelmä- ja raportointivaatimukset. Nyt julkaistu ensimmäisen osan luonnos käsittelee pääosin lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja raportointivaatimuksia.

Sidosryhmien toivotaan vaikuttavan sisältöön

Fimean helmikuussa 2011 käynnistämässä projektissa suositusta on valmisteltu sidosryhmäyhteistyönä 15 yhteistyötahon kanssa. Projektissa on edustajia muun muassa Lääkkeiden hintalautakunnasta, Kelasta, Käypä hoidosta, Lääketeollisuus ry:stä ja THL:stä.

Arviointitoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat sidosryhmäyhteistyö, avoimuus sekä arvioinnin tulosten tehokas välittäminen sidosryhmille ja niiden käyttöönoton edistäminen. Koska useat eri tahot tekevät lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja eri tarkoituksiin, erilaisilla lähestymistavoilla ja resursseilla, suosituksella halutaan myös vakiinnuttaa arviointiin liittyviä toimintatapoja Suomessa. Lisäksi tavoitteena on edistää tämän hetkistä kansainvälistä tasoa edustavien arviointimenetelmien käyttöä Suomessa.

Kommentoi 14.10.2011 mennessä

Luonnokset julkaistaan sidosryhmien kommentoitavaksi kolmessa osassa. Kaikkien aiheesta kiinnostuneiden on mahdollista kommentoida ensimmäistä luonnosta 14.10.2011 saakka. Kommentit käsitellään yhdessä projektiryhmän kanssa ja sisältöä muokataan kommenttien perusteella. Yhteenveto kommenteista julkaistaan myös Fimean verkkosivuilla.

Alkuvuodesta 2012 julkaistaan kommentoitavaksi arviointiprosessia käsittelevä osuus. Arviointiprosessilla tarkoitetaan muun muassa sitä, miten arvioinnin kohteet valitaan, miten asiasta kiinnostuneet sidosryhmät voivat kommentoida arvioinnin toteutusta ja minkälaisia yhteenvetoja arvioinnin tuloksista tuotetaan eri käyttäjäryhmille. Keväällä suositus valmistuu lausuntokierrokselle ja se julkaistaan myöhemmin kevään 2012 aikana.

Lue lisää:

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin, pdf

Kommentointilomake, doc

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu