Sisältöjulkaisija

null Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2019 on valmistunut

Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2019 on valmistunut

3.4.2020

Fimealle ilmoitettiin vuonna 2019 yhteensä 137 uutta Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Näistä neljä oli lupahakemusta edellyttäviä tutkimuksia (geenihoito, somaattinen soluhoito tai muuntogeenisiä organismeja sisältävä lääke).

Kliinisten lääketutkimusten määrä laski hieman (-9 %) edelliseen vuoteen verrattuna (150 kpl). Olennaisia muutoksia tutkimussuunnitelmaan ilmoitettiin hieman edellisvuotta enemmän (631 kpl, +7%).

Sekä uusien tutkimusilmoitusten että olennaisten tutkimussuunnitelman muutosilmoitusten käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten ja lupahakemusten asiantunteva ja viiveetön käsittely Fimeassa ylläpitää lääketurvallisuutta sekä edistää lääkealan innovaatiotoimintaa ja houkuttelee ulkomaisia investointeja Suomeen.

Lue lisää:

Kliinisten tutkimusten tilasto 2019

Lisätietoja antaa

  • Mari Pirttimäki, Kliinisten lääketutkimusten koordinaattori, puh. 0295223380
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi