Sisältöjulkaisija

null Kliinisten lääketutkimusten määrä Suomessa nousi hieman vuonna 2018

Kliinisten lääketutkimusten määrä Suomessa nousi hieman vuonna 2018

14.1.2019

Vuonna 2018 Fimealle tehtiin uusia kliinisiä lääketutkimuksia koskevia ilmoituksia yhteensä 150 kpl. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin 144 kpl.

Näistä uusia kliinisiä syöpälääketutkimuksia koskevia ilmoituksia oli vuonna 2018 yhteensä 46 kpl, kun niitä edellisenä vuonna oli 34 kpl. Uusien kliinisten syöpälääketutkimusilmoitusten määrä on vaihdellut vuosittain huomattavasti, eikä syöpälääketutkimusilmoitusten lukumäärässä ole nähtävissä oleellista muutosta viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksoa tarkasteltaessa.

Tutkimussuunnitelmien muutoksia käsiteltiin selvästi enemmän (591 kpl) vuoteen 2017 verrattuna (531 kpl). Tutkimussuunnitelman muutosten määrässä on viime vuosina ollut selkeästi nouseva trendi. Tämän arvellaan johtuvan toisaalta tutkimusten keskittymisestä entistä enemmän varhaisten vaiheiden tutkimuksiin, toisaalta uusista tutkimusasetelmista, joissa tutkimussuunnitelma sisältää ennalta määriteltyjä muutosmahdollisuuksia esimerkiksi välianalyysin tulosten perusteella.

Esimerkiksi ClinTrials.gov-verkkosivustolta tehtävät haut eivät välttämättä ole luotettavia eivätkä vastaa viranomaiselle tehtyjen ilmoitusten määrää.

Lisätietoja antaa

  • Pirjo Inki, jaostopäällikkö, p. 029 522 3362
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.