Sisältöjulkaisija

null Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto jalkauttaa Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto jalkauttaa Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa

31.8.2018

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto viimeisteli kevään aikana toimintasuunnitelmansa vuosille 2018 - 2020 huomioiden Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman raportteihin kirjattuja lääkeinformaatioon liittyviä tavoitteita.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman yksi keskeisistä viesteistä on, että terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat järkevän lääkehoidon kokonaisuudesta yhdessä lääkkeiden käyttäjän kanssa. Terveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä edistävät jo useat Lääkeinformaatioverkoston työryhmät.

Verkoston työryhmien jäsenten kautta linjaukset tavoittavat laajasti terveydenhuollon ammattilaiset muun muassa alan oppilaitoksien, ammattiliittojen ja potilasjärjestöjen kautta. Näin voidaan edistää myös konkreettisten työkalujen, kuten esimerkiksi lääkityslistan käyttöönottoa.

Koulutustyöryhmä järjestää joka toinen vuosi lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin ja Lääkeinformaatiota ammattilaisille työryhmä laatii yhteisiä ammattilaisille suunnattuja ohjeistuksia. Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille työryhmä tukee lääkkeiden käyttäjien omavastuuta ja viestii ajantasaisesta lääkityslistasta. Lääkeinformaatioverkoston tutkimustyöryhmä on osa rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostoa ja nostaa siellä esiin lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta.

Työryhmien yhteistyön toivotaan tiivistyvän

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston edustajia kokoontui toiseen vuotuiseen yhteistapaamiseen keskiviikkona 22.8.2019 Helsinkiin. Yhteistapaamisen tunnelma oli iloinen ja keskusteluihin osallistuttiin ahkerasti.

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäsenet jaettiin aluksi eri pöytiin keskustelemaan työryhmien toimintasuunnitelmista ja ideoimaan konkreettisia toimenpiteitä seuraavien vuosien ajalle. Näistä keskusteluista kukin jatkoi vielä oman työryhmänsä kanssa.

Työryhmien sekoittaminen koettiin mielekkääksi tavaksi vaihtaa kuulumisia ja keskustella samoista aiheista eri työryhmien näkökulmista. Lääkeinformaatioverkoston työryhmien viesti koordinaatioryhmälle olikin tahtotila tiivistää työryhmien välistä yhteistyötä entisestään viestinnän ja yhteisten projektien keinoin.

Lue lisää:
Innokylä, josta löytyy Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän ja eri työryhmien toimintasuunnitelmat

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma: linjauksia vuoteen 2022

 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi