Takaisin edelliselle sivulle

Kannabinoidit kroonisen kivun hoidossa

Kannabinoidit kroonisen kivun hoidossa

10.11.2008

Kannabinoidit kroonisen kivun hoidossa

Kipuklinikka ja Lääkelaitos järjestivät 6.11.2008 seminaarin kannabinoidien käytöstä kroonisen kivun hoidossa. Seminaariin kutsutut puhujat Dr. Sue Peat (King's College, Lontoo) ja professori Turo Nurmikko (Pain Relief Foundation, Liverpool) kertoivat saamistaan kokemuksista kannabinoidien käytöstä tähän tarkoitukseen. Dr. Peat puhui havainnoistaan nabilonin käytöstä lisälääkityksenä kroonisen neuropaattisen kivun lievittämisessä. Professori Nurmikko kertoi suuonteloon suihkutettavan kannabinoidivalmisteen käytöstä MS-kipuun ja perifeeriseen neuropaattiseen kipuun.

Vaikean kroonisen kivun hoitoon käytettäviä kannabinoidivalmisteita ei ole myyntiluvallisina kaupan Suomessa, joten niiden luovuttaminen kulutukseen edellyttää erityisluvan hakemista.

Kivunhoitoon käytettäville kannabinoidivalmisteille on myönnetty lupia erityisten hoidollisten perusteiden ja hoitavan erikoislääkärin selvitysten perusteella. Lupia on haettu MS-taudista johtuvien vaikeiden kipu- ja jäykkyystilojen sekä kroonisen neuropaattisen kivun hoitamiseen tilanteissa, joissa muulla lääkityksellä ei ole päästy toivottuun hoitotulokseen.

Erityislupia koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu syksyllä 2008. Muutoksen jälkeen lääkkeen määrääjän on mahdollista määrätä erityislupavalmisteena myös vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I kuuluvia huumausaineita, jos siihen on erityiset hoidolliset perusteet. Kannabiskasvi ja siitä saatavat kannabinoidit kuuluvat luetteloissa mainittuihin aineisiin. Synteettistä kannabinoidia nabilonia ei ole luokiteltu huumausaineeksi.

Lääkelaitos myöntää Suomessa huumausaineiksi luokiteltavien aineiden maahantuontiluvat. Huumausainelainsäädäntö on myös uudistunut tänä syksynä tehden lupien hakemisesta selvästi aiempaa yksityiskohtaisemman ja laajemman prosessin. Lupien käsittelyyn kuluva aika yhdessä lääkkeen saatavuuden kanssa tulee ottaa huomioon käytännön hoitotyötä suunniteltaessa.

Lisätietoja:

Lääkelaitos

Pirkko Paakkari, ylilääkäri, p. (09) 4733 4292

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4476

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

HUS

Eija Kalso, professori, p. (09) 4717 5885

Jaa tämä sivu