Sisältöjulkaisija

null Kaniinien myksomatoosirokotteiden käyttökielto on poistettu 24.7.2020

Kaniinien myksomatoosirokotteiden käyttökielto on poistettu 24.7.2020

10.8.2020

Ruokavirasto ilmoitti Fimealle 24.7.2020, että kaniinien myksomatoosirokotteiden käyttökielto voidaan poistaa, koska Ruokavirasto oli todennut kaniinissa myksomatoosia ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tämän vuoksi Fimea poisti samana päivänä myksomatoosirokotteiden käyttökiellon Suomessa. Myyntiluvan haltijalta (Intervet International B.V.) saadun tiedon mukaan myksomatoosirokotetta (Nobivac Myxo-RHD Plus) on saatavissa lääketukusta 17.8.2020 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/ETY artiklan 71 säännösten mukaan jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kieltää immunologisten eläinlääkkeiden valmistuksen, maahantuonnin, hallussapidon, myynnin, jakelun tai käytön koko alueellaan tai osassa sitä, jos osoitetaan, että:

a) valmisteen antaminen eläimille häiritsee eläintaudin toteamista, valvontaa tai hävittämistä koskevan kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa, tai aiheuttaa vaikeuksia sen todistamisessa, että elävät eläimet tai elintarvikkeet tai muut hoidetuista eläimistä saadut tuotteet eivät ole saastuneita;

b) tautia, johon valmiste on tarkoitettu antamaan immuniteetin, ei juuri esiinny kyseisellä alueella.

Fimea asettaa eläinlääkevalmisteelle käyttökiellon, jos Ruokavirasto ilmoittaa Fimealle käyttökiellon tarpeellisuudesta tai maa- ja metsätalousministeriö on antanut säädöksen, jonka perusteella annetaan kansallinen käyttökielto. Suomi on aiemmin tautivapauden perusteella kieltänyt myksomatoosirokotteiden maahantuonnin, myynnin ja käytön.

Lue lisää kaniinien myksomatoosista Ruokaviraston sivuilta:

Myksomatoosi

Lisätietoja antaa

  • Paula Kinnunen, asiantuntijaeläinlääkäri, p. 050 3539 252 (MSD Animal Health Finland, tuotetta koskevat tiedustelut) paula.kinnunen@merck.com
  • Kristina Lehmann, eläinlääkäri, p. 029 522 3376, (Fimea), kristina.lehmann@fimea.fi