Takaisin edelliselle sivulle

Kaksi ylilääkärin virkaa (hakuaikaa 15.5. saakka)

Kaksi ylilääkärin virkaa (hakuaikaa 15.5. saakka)

20.4.2007

Kaksi ylilääkärin virkaa (hakuaikaa 15.5. saakka)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita. Lääkelaitoksen myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi

kaksi ylilääkärin virkaa (VL 12)

Ylilääkäreiden tehtävät liittyvät myyntilupahakemusten kliiniseen arviointiin ja tieteelliseen neuvontaan. Ylilääkärin tehtäviin valittavilta edellytetään laillistetun lääkärin tutkintoa, yhteistyökykyä, valmiutta kansainväliseen toimintaan sekä halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan. Tieteellinen jatkokoulutus, lääketutkimuksen metodiikan ja lääkekehityksen tuntemus katsotaan eduksi.

Ylilääkärin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 12, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4114,25 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Tästä hausta voidaan ottaa myös ylilääkäri määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Lisätietoja viroista antavat osastopäällikkö, professori Olavi Tokola (09) 4733 4227 sekä jaostopäälliköt Petteri Knudsen (09) 4733 4226 ja Marjo-Riitta Helle (09) 4733 4239.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään 15.5.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

Jaa tämä sivu