Sisältöjulkaisija

null Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden työpanosta tarvitaan järkevään lääkehoitoon

Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden työpanosta tarvitaan järkevään lääkehoitoon

10.4.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiman moniammatillisen verkoston seminaarissa 9.4.2014 innovoitiin tänä vuonna erityisesti sitä, miten moniammatilliset toimintatavat saadaan käyttöön arjen työhön. Järkevää lääkehoitoa tukevien käytäntöjen levittämiseen tarvitaan kaikkien terveydenhuollon toimijoiden työpanosta eri tasoilla.

Nyt järjestetty seminaari osoitti vallitsevan tahtotilan viedä järkevää lääkehoitoa yhteisenä laajana rintamana eteenpäin. Tilaisuuteen osallistui yli 200 sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa eri puolilta Suomea.

Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi korosti moniammatillisen työskentelyn merkitystä lääkehoitojen kuntoon laittamisessa. Puheenvuoroissa kuultiin, miten moniammatillisuus tulisi huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja miten sitä tulisi johtaa. Lisäksi tilaisuuden alustuksissa esiteltiin Kanta – tiedonhallintapalvelun tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksista lääkehoidon toteuttamisessa.

Aito toimintatapojen muutos on mahdollista

Päivän aikana verkoston 15 moniammatillisesti toimivaa kehittämistiimiä esitteli konkreettisia toimintamalleja, joissa tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas sekä laitetaan hänen lääkityksensä kuntoon.

Esimerkiksi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on toteutettu huomattava määrä moniammatillisesti tehtyjä lääkityksen arviointeja viimeisen vuoden aikana. Vaikuttavuuden osoittaminen on kesken, mutta alustavien havaintojen mukaan lääkityksen kuntoon laittamisella on kyetty vähentämään potilaiden muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kehittämistyön tulokset antavat viitteitä siitä, että lääkityksen järkeistämistä on mahdollista toteuttaa laajamittaisesti, kun toimintatavat muutetaan moniammatillisiksi. Parhaimmillaan hoitajat ja farmasian ammattilaiset voivat auttaa lääkäriä tekemään yksilöllisesti sopivia potilaslähtöisiä hoitopäätöksiä. Näin potilas saa tarkoituksenmukaiset lääkkeet oikea-aikaisesti ja kaikki hyötyvät moniammatillisen tiimin toiminnasta.

Luottamuksesta syntyy vaikuttavuutta ja hyviä hoitotuloksia

Moniammatillisen verkoston tavoitteena on edistää moniammatillisten lääkehoidon järkeistämiseen liittyvien toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa kansallisesti. Verkoston ydin rakentuu tiiviimmästä kehittämisverkostosta. Se on koottu paikallisista moniammatillisista kehittämistiimeistä, jotka kattavat mahdollisimman laajasti koko potilaan lääkehoitopolun. Kehittämistiimeissä on mukana samalla paikkakunnalla toimivia lääkäreitä ja sairaanhoitajia tai muita terveydenhuoltoalan sekä farmasian alan ammattilaisia.

Verkoston koordinaattorit ovat tyytyväisiä tiimien tähänastisiin saavutuksiin. Kehittämispäällikkö Antti Mäntylä Fimeasta korostaa luottamuksesta syntyvää vaikuttavuutta.

– Kun lääkäri, farmasisti ja hoitaja täydentävät ammatillisesti toisiaan ja ottavat potilaan huomioon kokonaisvaltaisesti, hoitotulokset ovat merkittäviä.

Suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen Fimeasta rohkaisee kokeilemaan moniammatillisesti lääkehoidon arviointia, sillä ammattilaisen oma hyvä kokemus muuttaa toimintaa pysyvästi.

Kansalliset ohjeet kehittämistyön tueksi

Moniammatillisen verkoston keskeisimpinä työtä ohjaavana kysymyksenä on selvittää mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät järkevää lääkehoitoa tukevia käytäntöjä potilastyön arjessa. Vuoden 2015 loppuun mennessä Fimea laatii kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä. Ohjeistuksessa kuvataan verkostotyö ja sillä saavutetut tulokset. Siinä tullaan kuvamaan myös kansallisia hyviä käytäntöjä ja työkaluja arjen potilastyöhön ja uusien kehittämistiimien tueksi.

Lue lisää:

Järkevää lääkehoitoa – seminaari terveydenhuollon toimijoille. Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön. Seminaarin ohjelma (pdf)

Moniammatillisen verkoston toiminta (pdf)

Kanta –tiedonhallintapalvelun lääkityslista – miten se auttaa meitä? (pdf)

Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa (pdf)

Miten moniammatillinen toiminta saadaan osaksi terveydenhuollon työtä?(pdf)

Seminaarin posterit (pdf)

Posteriluettelo (pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p. 029 522 3518

Johanna Räisänen, proviisori, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, p.044 417 3252 (Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimintamallin osalta)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Johanna Räisäsen sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@isshp.fi