Takaisin edelliselle sivulle

Jaostopäällikön virka, kliinisten lääketutkimusten jaosto

Jaostopäällikön virka, kliinisten lääketutkimusten jaosto

16.10.2007

Jaostopäällikön virka, kliinisten lääketutkimusten jaosto

Valvontaosastossa avoimena olevan viran hakuaikaa on jatkettu:

Valvontaosastolle sijoitettu kliinisten lääketutkimusten jaosto vastaa ihmisillä tehtävien lääketutkimusten valvonnasta Suomessa. Lääkelakiin ja EU-määräyksiin perustuvaa valvontaa ja ohjausta toteutetaan ilmoitusten, lupien, tarkastusten ja neuvonnan keinoin. Jaoston asiakkaita ovat lääketutkimuksia tekevät lääkeyritykset ja yksittäiset tutkijat.

Esimiestehtävien lisäksi jaostopäällikön tehtäviin kuuluvat kliinisiin lääketutkimuksiin ja niiden valvontaan liittyvät asiantuntijatehtävät sekä jaoston asiantuntijuuden, osaamisen ja laadunvarmistuksen kehittäminen.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa
  • ylempää korkeakoulututkintoa lääketieteen alalta ja tehtäväalueeseen kuuluvaa tieteellistä jatkokoulutusta
  • perehtyneisyyttä lääkehoitoon ja lääkealaan
  • hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan

Käytännön kokemus kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvissä tehtävissä katsotaan hakijalle eduksi

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti, p. (09) 4733 4221.

Jaostopäällikön virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 13, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4913,42 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon perjantaihin 18.1.2008 klo 16.15 mennessä osoitteessa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi. Viran aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Jaa tämä sivu