Takaisin edelliselle sivulle

Jaostopäällikön virka, alkuperäislääkejaosto, (hakuaikaa 21.9. saakka)

Jaostopäällikön virka, alkuperäislääkejaosto, (hakuaikaa 21.9. saakka)

24.8.2007

Jaostopäällikön virka, alkuperäislääkejaosto, (hakuaikaa 21.9. saakka)

Lääkelaitoksen myyntilupaosastossa on haettavana:

Jaostopäällikön virka (alkuperäislääkejaosto)

Myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Alkuperäislääkejaoston asiakkaita ovat tutkimusta harjoittavat lääkeyritykset. Euroopan lääkevirasto (EMEA) on jaoston keskeinen yhteistyökumppani. Jaosto toteuttaa osaltaan Lääkelaitoksen EU-vaikuttavuutta lasten lääkehoidon ja biologisten lääkkeiden osalta.

Johtamis- ja esimiestehtävien lisäksi jaostopäällikön tehtäviin kuuluvat jaoston asiantuntijuuden, osaamisen ja laadunvarmistuksen kehittäminen.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtäväalueeseen kuuluvaa tieteellistä jatkokoulutusta;
  • perehtyneisyyttä lääkehoitoon ja lääkealaan;
  • kykyä ja halua kotimaiseen ja EU-yhteistyöhön moniammatillisessa prosessimaisessa asiantuntijaorganisaatiossa;

Jaostopäällikön virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 13, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4609,00 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö, professori Pekka Kurki, puh. (09) 4733 4225.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon 21.9.2007 klo 16.15 mennessä osoitteessa

Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu