Jaostopäällikkö

24.5.2006

Jaostopäällikkö

Lääkelaitoksen myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi 4.9.2006 lukien

jaostopäällikön virka (jaosto 1)

Myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Jaoston asiakkaita ovat tutkimusta harjoittavat lääkeyritykset. Euroopan lääkevirasto (EMEA) on jaoston keskeinen yhteistyökumppani. Jaostolle kuuluvia terapiaryhmiä ovat mm. diabetes-, sydän- ja hermoston lääkkeet, analgeetit, hormonit sekä bakteeri- ja viruslääkkeet. Jaosto toteuttaa osaltaan Lääkelaitoksen EU-vaikuttavuutta lasten lääkehoidon alueella.

Johtamis- ja esimiestehtävien lisäksi jaostopäällikön tehtäviin kuuluvat jaoston asiantuntijuuden, osaamisen ja laadunvarmistuksen kehittäminen.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää :

  • esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • lääketieteellistä korkeakoulututkintoa ja tehtäväalueeseen kuuluvaa tieteellistä jatkokoulutusta;
  • perehtyneisyyttä lääkehoitoon ja lääkealaan;
  • kykyä ja halua kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön moniammatillisessa, prosessimaisessa asiantuntijaorganisaatiossa;
  • haasteiden ottamista EU:n lääkevalvonnassa ja niihin liittyvää matkustusvalmiutta.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen tehtävällä virkasopimuksella.

Lisätietoja virasta antavat tarvittaessa osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227 ja osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan palkkatoivomuksineen viimeistään maanantaina 19.6.2006 klo 16.15 mennessä osoitteella: Lääkelaitos, kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

 

Jaa tämä sivu