Sisältöjulkaisija

null Implanttirekisteri siirtyy osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 1.11.2009

Implanttirekisteri siirtyy osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 1.11.2009

30.10.2009

Implanttirekisteri siirtyy osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 1.11.2009

Implanttirekisterin ylläpito ja siihen liittyvät toiminnot siirtyvät Lääkelaitoksesta osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) 1.11.2009 alkaen. Siirto ei vaikuta implanttirekisterin ja sen toimintojen ylläpitämiseen.

Valtakunnalliseen implanttirekisteriin kerätään tietoa asennetuista ortopedisistä endoproteeseista eli niin sanotuista tekonivelistä sekä hammasimplanteista. Toimenpiteitä tekevät yksiköt sekä implanttien valmistajat ja maahantuojat saavat rekisteristä tietoa toiminnan seurantaan, kehittämiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen.

Myös implanttirekisterin tutkimuslupakäytäntö säilyy ennallaan. Tietojen luovuttamisen periaatteet noudattavat henkilötietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä. Päätöksen tietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön tekee 1.11. 2009 alkaen THL kuultuaan tietosuojavaltuutetun toimistoa. Tutkimuskäyttöluvat haetaan jatkossa THL:n lomakkeella, joka on saatavissa THL:n verkkosivuilta.

Vaikka rekisterin toiminta säilyy ennallaan, yhteystiedot muuttuvat. Terveydenhuollon palvelujen tuottajat, joiden palveluihin kuuluu tekonivelkirurgia tai hammasimplanttitoimenpiteet, saavat marraskuun aikana THL:stä kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin implanttirekisterin uusista yhteystiedoista, vastuuhenkilöistäja sekä tietojen toimittamisesta rekisteriin.

Implanttirekisteriin liittyvän tehtäväkokonaisuuden uudet yhteystiedot 1.11.2009 alkaen ovat

Anu Perälä

Tutkimussihteeri

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

PL 220

00531 Helsinki

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Kansanterveyslaitos (KTL) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) yhdistyivät 1.1.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL). THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos, jonka tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. THL toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä.

Lue lisää:

Tiedote THL:n sivuilla

Lisätietoja:

Päivi Hämäläinen, osastojohtaja,  THL, p. 020 610 7665

Tiina Palotie-Heino, yksikön päällikkö, THL, p. 020 610 7683

Tiina Puhakka, tiedottaja, THL, p. 020 610 7673

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi.