Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa

22.4.2022

(päivitetty 11.5.2022)

Fimea tiedottaa hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisesti yleistiedoksiantona henkilölle Hokkala T. seuraavasta päätöksestä, sillä päätöstä ei ole saatu muulla tavoin annettua tiedoksi.

Valvontalautakunta on 23.3.2022 antanut päätöksen asiassa FIMEA/2022/000380. Päätös koskee Helsingin 63. apteekin apteekkilupa-asiaa.

Päätös on nähtävillä 30.5.2022 saakka Fimean Helsingin toimipisteessä arkipäivisin klo 8.00–16.15 osoitteessa Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki. Aulapalvelun tavoittaa numerosta 029 524 8100. Vaihtoehtoisesti päätöstä voi tiedustella myös Fimean kirjaamosta puhelimitse numerosta 029 522 3602 tai sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@fimea.fi.

Tämä ilmoitus on julkaistu Fimean verkkosivuilla 22.4.2022. Hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaisesti päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu.

Lisätietoja antaa

  • Johanna Tuhola, lakimies, p. 029 522 3626
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.