Sisältöjulkaisija

null Ilmoittaudu mukaan - keskustelutilaisuus STM:n lääkevirkamiehille ja rationaalisen lääkehoidon tutkijoille 16.12.2019

Ilmoittaudu mukaan - keskustelutilaisuus STM:n lääkevirkamiehille ja rationaalisen lääkehoidon tutkijoille 16.12.2019

8.10.2019

RATTI-tutkimusverkosto sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa lääkevirkamiehet sekä rationaalisen lääkehoidon tutkimusta tekevät tutkijat pääsevät keskustelemaan lääkepoliittisesti tärkeistä tutkimusaiheista.

Tilaisuuden tavoitteena on

 • tiedottaa ministeriötä meneillään ja suunnitteilla olevista rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeista
 • tunnistaa alueita, joista tarvitaan tutkimustietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
 • tehdä näkyväksi tutkimusryhmien osaamista

Tilaisuus järjestetään 16.12.2019 Helsingissä (Meritullinkatu 1, OKM, kh-Jukola) kello 9–11.30. Tilaisuutta on myös mahdollisuus seurata webcastina (ei vaadi ilmoittautumista)

Ilmoittaudu 25.11.2019 mennessä tästä linkistä

Tutkijoilla ja tutkimusryhmillä mahdollisuus kertoa tutkimushankkeistaan ja osaamisestaan

Tilaisuudessa on mahdollisuus pitää kolmen minuutin hissipuhe ja esitellä omaa tutkimushanketta ja -osaamistaan. Myös suunnitteilla olevista tutkimuksista voi pitää hissipuheen. Hissipuheita toivotaan ensisijaisesti lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoon liittyvistä aihepiireistä:

 • Lääkkeiden käytön ohjaus ja rahoitus (esimerkiksi myyntilupiin, HTA-toimintaan, lääkekorvausjärjestelmään ja informaatio-ohjaukseen liittyvät tutkimukset)
 • Tiedonhallinnan kehittäminen ja digityövälineet (esimerkiksi sähköiseen reseptiin, lääkkeiden käyttäjille suunnattuihin sovelluksiin, potilastietojärjestelmiin ja päätöksenteontukeen liittyvät tutkimukset)
 • Apteekkitalous ja -järjestelmä (esimerkiksi apteekkien kannattavuuteen, apteekkijärjestelmien muutoksiin ja myös apteekkien lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvä tutkimus)

Järjestäjät valitsevat tilaisuuteen yhteensä 12 hissipuhetta ensisijaisesti edellä mainituista aihepiireistä. Valitut hissipuheet ilmoitetaan tutkijoille 2.12.2019 alkavalla viikolla. Samalla annetaan ohjeistus hissipuheen laatimiseen. Ilmoita kiinnostuksesi hissipuheen pitämiseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kommentoi Policy Brief -lomakepohjaa 31.10.2019 mennessä

RATTI-tutkimusverkostolle on laadittu Policy Brief -lomakepohja. Policy Briefin tavoitteena on tukea rationaalisen lääkehoidon tutkijoiden tutkimusviestintää päätöksenteon tueksi. Tutkijoilta saatujen kommenttien pohjalta edelleen muokattu lomakepohja julkaistaan 16.12.2019 keskustelutilaisuudessa. Myös lomakepohjan visuaalinen ilme viimeistellään ennen julkaisua.

Kommentoi Policy Brief -lomakepohjaa sähköpostitse (katri.hameen-anttila@fimea.fi).

Ohjeita Policy Brief -lomakepohjan käyttöön

 • Voit poistaa niitä osioita, mitä et tarvitse ja muotoilla otsikointeja parhaiten tutkimustasi kuvaaviksi.
 • Merkitse muutama keskeinen lähde lomakkeen loppuun. Älä käytä lähdeviittauksia tekstissä.
 • Kuvien ja taulukoiden käyttö on suotavaa. Maksimimäärä on kuitenkin kaksi kuvaa tai taulukkoa yhteensä. Näiden lisäksi voit lisätä tutkimushankkeessa mukana olevien tahojen logot.
 • Policy Brief saa olla maksimissaan kaksi sivua pitkä

Lue lisää

Keskustelutilaisuuden 16.12.2019 ohjelma (pdf)

Lääkeasioiden tiekartta: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Virkamiesmuistio. STM 2019:5

Policy Brief -lomakepohja (pdf)

Lisätietoja antaa

 • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
 • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi