Sisältöjulkaisija

null Ihmisperäisten siirteiden käytön valvonta Fimeassa vuonna 2020

Ihmisperäisten siirteiden käytön valvonta Fimeassa vuonna 2020

12.5.2021

Fimean SoHO (Substances of Human Origin) -jaosto vastaa ihmisperäisten siirteiden kuten verivalmisteiden, kudossiirteiden, suku- ja kantasolusiirteiden sekä elinsiirteiden laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden valvonnasta Suomessa. Valvonta kattaa toimilupamenettelyt ja toimijarekisterien ylläpidon, säännöllisen tarkastustoiminnan sekä toiminnassa havaittujen vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten seurannan.

Vuonna 2020 jaostossa käsiteltiin 38 elinsiirtolupaa, 20 toiminnan muutosilmoitusta ja 79 SoHO-toiminnassa raportoitua vakavaa vaara- ja haittatapahtumaa, joista 22 tuli toisesta EU-maasta. Lisäksi tehtiin 29 veripalvelu- ja kudoslaitostarkastusta.

Fimean valvomat toimijat raportoivat muun muassa yli 200 000 verivalmistetta, 408 elinsiirtoa, noin 2000 luovutetuilla siittiöillä tehtyä hedelmöityshoitoa, 432 kantasolusiirtoa ja noin 1900 kudossiirtein hoidettua potilasta. Itsellisille naisille ja naispareille tehtävien hedelmöityshoitojen määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2020 tehtiin yhteensä 871 hedelmöityshoitoa naispareille tai itsellisille naisille. Suurin osa luovutetuilla siittiöillä tehdyistä hedelmöityshoidoista toteutettiin ulkomailta tuoduilla siittiöillä.

Koronavuosi 2020

Vuosi 2020 haastoi COVID-19 -pandemian myötä niin toimijat kuin valvontaviranomaisetkin. Toimintaa jouduttiin osin keskeyttämään joksikin aikaa keväällä 2020, mutta riskinarviointien ja uusien toimintatapojen myötä toimintaa päästiin jatkamaan lähes normaalisti. Fimea otti COVID19-epidemian myötä käyttöön myös etätarkastukset, jotka koettiin toimiviksi valvontamenettelyiksi ja joita tullaan hyödyntämään myös pandemian jälkeisenä aikana.

Lue lisää:

Ihmisperäisten siirteiden käytön valvonta Fimeassa vuonna 2020 (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Anne Vaskunlahti, jaostopäällikkö (elinluovutus- ja elinsiirtotoiminta), p. 029 522 3249
  • Anu Puomila, ylitarkastaja (veripalvelulaitokset), p. 029 522 3242
  • Sari Tähtiharju, ylitarkastaja (kudoslaitokset), p. 029 522 3265
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)fimea.fi