Sisältöjulkaisija

null Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden yleinen käyttö kotihoidossa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden yleinen käyttö kotihoidossa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia

10.8.2018

Lähes puolella 65 vuotta täyttäneistä kotihoidon asiakkaista on käytössä yksi tai useampi vältettävä lääke (ns. D-luokan lääke), selviää tuoreesta Suomen Lääkärilehdessä julkaistusta artikkelista. Vältettävien lääkkeiden käytöstä aiheutuvat vuosikustannukset kotihoidon asiakasta kohden olivat 416 €, josta asiakas itse maksoi keskimäärin 125 €.

Vältettävillä lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden oletetut haitat ovat kliinistä hyötyä suuremmat. Tässä tutkimuksessa vältettävät lääkkeet on määritelty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämän Lääke75+ -tietokannan mukaan. 

Julkaistut tulokset perustuvat Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) -tutkimukseen osallistuneiden 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden lääkitystietoihin. Kyseiseen satunnaistettuun vertailukokeeseen osallistui 512 kotihoidon asiakasta viidestä tutkimuskeskuksesta (Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Juva, Forssa, Lahti, peruspalvelukuntayhtymä Selänne).

Joka kolmas vältettävistä lääkkeistä oli hermostoon vaikuttava lääke. Niistä yleisimpiä olivat neuropaattisen kivun ja epilepsian hoidossa käytetty pregabaliini, allergiaoireiden ja kutinan hoidossa käytetty hydroksitsiini ja unettomuuden hoidossa käytetty tsolpideemi. Muita usein käytettyjä vältettäviä lääkkeitä olivat verenkiertolääke dipyridamoli ja sen yhdistelmät, ravintolisä magnesium, vatsalääke metamitsoli/pitofenoni, ummetuslääke natriumpikosulfaatti ja alumiinia ja/tai magnesiumia sisältävät liikahappoisuuden hoitoon tarkoitetut valmisteet.

ILMA-tutkimuksessa vältettävien lääkkeiden käytöstä aiheutui tutkimukseen osallistuneille kotihoidon asiakkaille yhteensä lähes 100 000 € vuosikustannus, ja tästä Kela-korvauksen osuus oli 70 000 €. Kustannuslaskelmien perusteella vältettävien lääkkeiden käytöstä kotihoidon asiakkaille koituu Suomessa noin 4 miljoonan euron vuosikustannukset.

Vältettävien lääkkeiden määräämisen iäkkäille tulee perustua aina tarkoin harkittuun kliiniseen päätökseen, ottaen huomioon lääkehoitoon liittyvät riskit. Lääke75+ -tietokanta tukee terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitopäätöksiä. Tietokanta on kaikkien käytössä maksutta Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Iäkkäiden lääkehoito: Vältettävien lääkkeiden käyttö ja kustannukset

Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen arviointi (ILMA). Loppuraportti.

Lisätietoja antaa

  • Anna-Kaisa Vartiainen, projektitutkija, p. 050 364 5225, anna-kaisa.vartiainen@uef.fi
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514, johanna.jyrkka@fimea.fi