Sisältöjulkaisija

null Hae Lääkebarometri 2017 kyselyn aineistoa tieteelliseen tutkimukseen

Hae Lääkebarometri 2017 kyselyn aineistoa tieteelliseen tutkimukseen

21.8.2018

Lääkebarometri 2017 -kyselyn aineisto on saatavilla Fimeasta tieteelliseen tutkimuskäyttöön aikaisemmin keväällä avatun Lääkebarometri 2015 -kyselyn tapaan.

Lääkebarometri 2017 -kyselyn tavoitteena oli selvittää kansalaisten käsityksiä ja kokemuksia lääkkeiden hyödyistä ja haitoista sekä halukkuudesta osallistua päätöksentekoon hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin ajantasaisen lääkityslistan käyttöön ja lääkkeiden hankintaan liittyviä asioita. Aineisto koostuu postikyselystä (n=3 622, vastausprosentti 45,3 %) ja verkkokyselystä (n=2 149, vastausprosentti 23,9 %). Kyselyyn vastaajat ovat otos 18–79-vuotiaista suomalaisista.

Lääkebarometri tuottaa tietoa suomalaisesta väestöstä

Juuri julkaistussa Lääkebarometri 2017 -julkaisussa kuvataan kyselyn aineistonkeruu ja vertaillaan posti- ja verkkokyselyjen aineistoja keskenään sekä tarkastellaan kyselyaineistojen edustavuutta suhteessa väestöön.

Posti- ja verkkokyselyn edustavuutta tarkasteltiin vertaamalla kyselyaineistoja väestöstä saatavilla oleviin vastaaviin tietoihin. Kyselyihin vastanneet ovat vanhempia ja useammin eläkeläisiä kuin vertailuväestö. Kyselyissä naiset olivat hieman yliedustettuna suhteessa väestöön. Verkkokyselyssä matalasti koulutetut olivat aliedustettu ja korkeasti koulutetut yliedustettu, kun taas postikyselyn koulutustaso vastasi varsin hyvin väestön koulutustasoa.

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Kysely on toteutettu vuosina 2015 ja 2017. Barometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Käyttölupaa Lääkebarometrin aineistoihin voi hakea tieteellistä tutkimusta varten. Luvan hakeminen on ohjeistettu Fimean verkkosivulla. Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Lue lisää

Lääkebarometri 2017. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 12/2018 (pdf)

Ohjeet Lääkebarometri -aineistojen hakemiselle tutkimuskäyttöön

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512