Takaisin edelliselle sivulle

Fimealta selvityspyyntö Veripalvelulle

Fimealta selvityspyyntö Veripalvelulle

9.9.2010

Fimealta selvityspyyntö Veripalvelulle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo veripalvelulain mukaisesti Suomessa käytettävien verituotteiden laatua ja turvallisuutta. Hoidolliseen tarkoitukseen käytettävän ihmisveren ja sen osien luovutusta, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua koskevat vaatimukset tulevat veripalvelulaista ja sen nojalla annetuista säännöksistä. Kansalliset säädökset perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Fimean tehtävänä on varmistaa valvonnan keinoin hoitoon käytettävien verituotteiden laatu ja turvallisuus. Fimealla ei ole toimivaltaa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun talouteen liittyvissä asioissa.

Julkisuudessa olleen keskustelun johdosta Fimea on pyytänyt Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulta selvitystä, onko konsulttisopimuksiin liittyneillä menettelyillä ja niiden seurannaisvaikutuksilla vaikutusta Veripalvelun toimintakykyyn ja verituotteiden saatavuuteen.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4210, 050 511 1756

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu