Sisältöjulkaisija

null Fimea toteuttaa kaksi pika-arviointia: erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilailla ja edenneen munuaissyövän lääkehoidot

Fimea toteuttaa kaksi pika-arviointia: erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilailla ja edenneen munuaissyövän lääkehoidot

9.1.2013

Fimea toteuttaa kaksi pika-arviointia: erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilailla ja edenneen munuaissyövän lääkehoidot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi on käynnistänyt kaksi arviointia, joissa pilotoidaan pika-arviointikoosteiden tuottamista ja siihen liittyvää prosessia. Pilottien aiheina ovat:

  • Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden hoidossa
  • Edenneen munuaissyövän lääkehoidot

Pika-arviointikoosteet perustuvat ulkomaisessa arviointiyksikössä tehdyn arvioinnin, olemassa olevan kirjallisuuskatsauksen tai tarkoitukseen sopivan alkuperäistutkimuksen tuloksiin. Yksityiskohtainen potilasryhmän, arvioitavien lääkehoitojen ja vertailuvalmisteiden valinta sekä tulosmuuttujien ja aikahorisontin määrittely täsmennetään arvioinnissa käytettävän materiaalin mukaan.

Arvioinnit toteutetaan kevään 2013 aikana ja pika-arviointikoosteet julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Pika-arviointikoosteille ei tehdä erillistä arviointisuunnitelmaa eikä arviointiin liittyvää tietopyyntöä sidosryhmille. Fimean neuvottelukunnan kannanoton tekemisestä päätetään tapauskohtaisesti.

Lisätietoja:

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Vesa Kiviniemi, tilastotietelijä, p. 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.