Sisältöjulkaisija

null Fimea selvittää reaalimaailman datan käyttöä

Fimea selvittää reaalimaailman datan käyttöä

4.4.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut Fimealta selvityksen reaalimaailman datan (RWD, real world data) käytöstä päätöksenteossa, joka liittyy lääkehoitoihin ja soveltuvin osin muihin terveysteknologioihin kuten lääkinnällisiin laitteisiin. Reaalimaailman datalla tarkoitetaan tietoja, joita ei kerätä osana kokeellista tutkimusta kuten satunnaistettua kliinistä koetta.

Selvityksen tavoitteena on kuvata erilaisten tietovarantojen hyödynnettävyys tällä hetkellä ja niihin liittyvät konkreettiset kehittämistarpeet. Selvitys tulee sisältämään myös ehdotuksen siitä, miten eri toimijat voivat entistä paremmin tuottaa RWD:aan perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja miten varmistetaan RWD:n käyttökelpoisuus. Tietovarantojen hyödyntämistä tarkastellaan erityisesti myyntilupa-arvioinnin, lääke- ja laiteturvallisuuden, terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA) ja lääkehoitojen kansallisen ohjauksen näkökulmista.

Osana selvitystä Fimea pyytää sidosryhmiltään käytännön kokemuksiin ja tutkimusprojekteihin perustuvia kehitysideoita. Kehitysideoita toivotaan erityisesti tahoilta, jotka analysoivat RWD:aa omassa työssään.

Kyselyyn voi vastata 27.4. mennessä

Kehitysideoita voi lähettää Fimealle oheisen Webropol-kyselyn kautta. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 27.4.2018 saakka.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3523
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi