Sisältöjulkaisija

null Fimea saavutti vuoden 2014 tulostavoitteet hyvin

Fimea saavutti vuoden 2014 tulostavoitteet hyvin

22.6.2015

Fimean yhteistyökyky, aktiivisuus ja toimeksiantojen tekeminen ovat olleet erinomaista tasoa, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotossa. Fimea saavutti vuoden 2014 tulostavoitteet hyvin ja sai arvosanan 4+ asteikolla 1–5. Fimea ylsi vuonna 2014 parhaimpaan tulokseensa.

Fimean palvelukyky on lääketurvallisuuden edellyttämällä tasolla ja henkilöstön työtyytyväisyys valtion keskitason yläpuolella.

Fimean yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy lääketurvallisuudessa. Fimea varmistaa, että kansalaiset saavat tarvitsemansa lääkkeet turvallisesti ja että myyntilupatoiminta on tehokasta. Vuonna 2014 Fimean yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäsi kansallisten ja kansainvälisten säädösmuutosten valmistelu sekä lääkeinformaatiostrategian toimeenpano. Fimean kansainvälistä vaikuttavuutta lisäsivät myös työ monikansallisten arviointitiimien kehittämiseksi sekä puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet Euroopan lääkeviraston komiteoissa.

Kannanotossa todetaan, että Fimean yhteistyö lääkevalmisteiden valvonnassa on ollut toimivaa. Fimea on varmistanut suomalaisen lääkevalmistuksen ja -jakelun korkeatasoista toimintaa vakaalla ja ennakoitavalla viranomaistoiminnalla. Lääkehoitojen arviointitoiminta on vakiintunut ja sitä on kehitetty systemaattisesti. Tutkimustoiminta on tuottanut tietoa päätöksentekoon ja toimenpiteiden seurantaan.

Vuonna 2014 maksullisen toiminnan osuus oli 80 % ja budjettirahoitteisen toiminnan osuus 20 % Fimean kokonaiskustannuksista. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 112 %, mikä on 8 prosenttiyksikköä aiempaa vuotta korkeampi, koska Fimea sopeutti talouttaan ja varautui monien kehittämisprojektien tuomiin lisäkustannuksiin.

Toimintaehdotuksina STM mainitsee muun muassa yhteistyön kehittämisen muiden hallinnonalan viranomaisten kanssa, lääkehuollon ja Fimean toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määrittelyn jatkamisen sekä kustannusvastaavuuden ennakoinnin.

Lue lisää:

STM:n tilinpäätöskannanotto (pdf)

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630 (tavoitettavissa 1.7.2015 alkaen)Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.