Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää lausuntoja verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä

Fimea pyytää lausuntoja verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä

19.3.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää  lausuntoja verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä. Lausuntoja pyydetään siitä, onko olemassa perusteet muuttaa väliaikaista miesten väliseen seksiin liittyvää verenluovutuskieltoa.

Fimean tällä hetkellä voimassa olevan määräyksen 6/2013 mukaan väliaikainen verenluovutuskielto on 12 kuukautta edellisen miesten välisen seksin ajankohdan jälkeen.

Veripalvelulainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitetun veren ja sen osien laatu ja turvallisuus. Veripalvelutoiminnalla tarkoitetaan ihmisveren ja sen osien luovutusta, tutkimista, käsittelyä, säilytystä, kuljetusta ja jakelua. Fimea ohjaa ja valvoo veripalvelutoimintaa Suomessa.

Lausuntopyyntö 

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Anne Tammiruusu, jaostopäällikkö, p. 029 522 3249
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi