Sisältöjulkaisija

null Fimea on päättänyt perustaa neljä uutta apteekkia Vantaalle ja muuttaa Vantaan apteekkien sijaintialueita

Fimea on päättänyt perustaa neljä uutta apteekkia Vantaalle ja muuttaa Vantaan apteekkien sijaintialueita

26.2.2018

Fimea seuraa väestömäärältään kasvavien kuntien apteekkipalveluiden lisäämistarvetta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin uusien apteekkien perustamiseksi. Apteekkien perustamistarpeita arvioitaessa Fimea ottaa huomioon lääkelain 41 §:n mukaisesti alueen väestömäärän, alueella jo olevat apteekkipalvelut sekä muiden terveydenhuollon palveluiden sijoittumisen.

Vantaa on väestömäärältään kasvava kaupunki, mikä on luonut tarvetta myös apteekkipalveluiden lisäämiselle eri puolille kaupunkia. Apteekkien lukumäärä Vantaalla on ollut pieni verrattuna kaupungin asukasmäärään. Lääkehuollon toimivuuden ja apteekkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi Vantaalle on Fimean 16.2.2018 tekemällä päätöksellä perustettu neljä uutta apteekkia ja apteekkien sijaintialueita muutettu siten, että kaikki Vantaan apteekit määrätään sijoittumaan Vantaan kaupungin alueelle nykyisten seitsemän sijaintialueen sijaan.

Apteekkien sijoittuminen vapaammin kaupungin alueelle mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan sijoittumisen terveyspalveluiden ja asukkaiden asiointikäyttäytymisen mukaisesti. Nykyiset Vantaalla toimivat apteekit ovat sijoittuneet eri kaupunkikeskuksiin, eikä Fimea pidä todennäköisenä, että sijaintialuerajojen poistaminen aiheuttaisi sellaista apteekkien keskittymistä maantieteellisesti, mikä jättäisi laajoja alueita Vantaalla ilman apteekkipalveluja.

Lue lisää:

Päätös

Lisätietoja antaa

  • Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi