Sisältöjulkaisija

null Fimea kerää apteekkien taloustietoja aiempaa kattavammin

Fimea kerää apteekkien taloustietoja aiempaa kattavammin

25.1.2018

Apteekkimaksu muuttui apteekkiveroksi 1.1.2017. Vastuu veron määräämisestä siirtyi samalla Verohallintoon. Apteekkarit laskevat, ilmoittavat ja maksavat apteekkiveron Verohallinnolle oma-aloitteisesti ensimmäisen kerran vuodelta 2017.

Fimea tarvitsee apteekin taloustietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen myös muutoksen jälkeen, joten tarvittavat tiedot tullaan keräämään jatkossakin. Apteekeilta kerättäviä tietoja käytetään mm. valvontaan, apteekkien talouden seuraamiseen, apteekkitoiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja toimijoiden laadunvalvontamaksun määräämiseen.

Fimean tietojen saantitarpeet ja -oikeudet apteekkien taloudesta ja toiminnasta perustuvat lääkelakiin (395/1987). Fimean tiedonsaantioikeuksia laajennettiin lääkelain muutoksessa (9.9.2016/789). Esimerkiksi apteekin yhteydessä tapahtuvaa muuta liiketoimintaa koskevia tietoja tullaan jatkossa keräämään aikaisempaa laajemmin.

Tarvittavat tiedot tullaan keräämään apteekkareilta sähköisellä lomakkeella, joka on suunniteltu aikaisemman apteekin tulojen ja menojen ilmoittamislomakkeen pohjalta. Tietojen keräystavan on tarkoitus olla toimijoille mahdollisimman yksinkertainen ja helppo.

Haluatko osallistua ilmoituslomakkeen pilotointiin?

Sähköinen ilmoituslomake on parhaillaan valmistelussa. Ennen lomakkeen laajamittaista käyttöönottoa haluamme testata lomakkeen toimivuutta käytännössä. Jos olet kiinnostunut kehittämään sähköistä asiointia ja testaamaan lomakettamme, ilmoittaudu pilottiapteekiksi 16.2.2018 mennessä.   

Lue lisää:

Apteekkiverolaki 770/2016

Lääkelaki 395/1987

Apteekkivero (verohallinto)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3520
  • Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.