Sisältöjulkaisija

null Fimea käynnistää kaksi HTA-arviointia uusista sairaalalääkkeistä

Fimea käynnistää kaksi HTA-arviointia uusista sairaalalääkkeistä

3.11.2021

Fimea on käynnistänyt kaksi uutta hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia. Molemmissa arvioinneissa on kyse uudesta vaikuttavasta aineesta, joka on saamassa myyntiluvan ensimmäistä kertaa.

Toinen arvioinneista käsittelee sasitutsumabigovitekaania leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa systeemistä hoitoa.

Toinen arvioinneista puolestaan käsittelee amivantamabia ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa aikuispotilailla, joilla on aktivoivia EGFR-geenin eksonin 20 insertiomutaatioita ja joita on aiemmin hoidettu platinaa sisältävällä solunsalpaajahoidolla.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan tietoa sairaalalääkkeiden HTA-arviointien aihevalinnasta. Verkkosivulla oleva listaus päivittyy kuukausittain.

Lue lisää arvioinneista

HTA-arviointien aihevalinta ja käynnistetyt arvioinnit  

Euroopan ihmislääkekomitean puoltava kannanotto uudesta lääkeaineesta (sasitutsumabigovitekaani)

Euroopan ihmislääkekomitean puoltava kannanotto uudesta lääkeaineesta (amivantamabi)

Lisätietoja antaa

  • Essi Wikman, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3518 (sasitutsumabigovitekaani)
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3515 (sasitutsumabigovitekaani)
  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3517 (amivantamabi)
  • Jarno Kotajärvi, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3555 (amivantamabi)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.