Sisältöjulkaisija

null Fimea harkitsee apteekkien lisäämistä ja sijaintien vapauttamista Helsingissä

Fimea harkitsee apteekkien lisäämistä ja sijaintien vapauttamista Helsingissä

5.5.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea harkitsee muutoksia apteekkien sijaintialueisiin ja apteekkien määrään Helsingissä. Meneillään olevassa apteekkipalveluja ja apteekkien sijaintialueita koskevassa kuulemisessa esitetään, että Helsingin apteekit saisivat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden sairaala-alue rajattaisiin omaksi alueekseen.

Fimea esittää myös viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin.

Fimean päätösesitys on lähetetty kuulemiselle, jonka lausuntoaika päättyy 18.6.2021. Päätös pyritään tekemään tämän vuoden aikana.

Helsingin apteekkipalveluita kehitetään vastaamaan tarvetta ja asiointikäyttäytymistä

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Väestönkasvu Helsingissä pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Vuoteen 2035 mennessä helsinkiläisten määrän ennustetaan kasvavan liki 100 000 vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna.

Vaikka lääkkeiden saatavuus Helsingissä on pääosin hyvä, apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Fimeaan tulleiden kansalaisaloitteiden mukaan apteekeille voisi olla tarvetta esimerkiksi Tapaninvainion alueella, Kannelmäen länsiosassa, Kuninkaantammen alueella, Meri-Rastilassa sekä Meilahden sairaala-alueella.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut. Tästä syystä Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on turvattava tällä alueella ja rajaisi alueen omaksi apteekkialueekseen.

– Apteekkien sijoittuminen muuten vapaasti koko kaupungin alueella mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti, todetaan Fimean kuulemiskirjeessä.

Pääkaupunkiseudulle perustettu aiemmin yksitoista uutta apteekkia

Espoon kuuteen uuteen, vuonna 2017 perustettuun apteekkiin on valittu Fimean päätöksillä apteekkarit. Yksi Espoon uusista apteekeista on avattu Jorvin sairaala-alueelle, joka on rajattu omaksi apteekkialueekseen. Loput viisi saavat sijoittua vapaasti Espoon kaupungin alueelle. Nämä apteekit eivät ole vielä voineet aloittaa toimintaansa, sillä lupapäätöksistä valitettiin ja hallinto-oikeus on palauttanut ne Fimean uudelleen käsiteltäviksi.

Kuuden perustetun apteekin lisäksi Espooseen on siirtynyt Fimean tekemällä päätöksellä myös Helsingin 3. (Yliopiston) apteekin sivuapteekki Jyväskylästä, jossa jatkaa edelleen toinen Helsingin 3. apteekin sivuapteekki.

Myös Vantaan neljän uuden apteekin perustamispäätös ja kaupungin sijaintialueiden muuttamispäätös on saanut lainvoiman, ja apteekkeihin on valittu apteekkarit. Kaksi lupapäätöksistä on hallinto-oikeuden käsittelyssä niistä tehtyjen valitusten vuoksi. Kaksi päätöksistä tullaan käsittelemään Fimeassa uudelleen, koska apteekkiluvan saaneet ovat luopuneet heille myönnetyistä luvista.

Fimea pyrkii käsittelemään sille palautuneet Espoon ja Vantaan apteekkiluvat mahdollisimman pian.

Fimean selvitys on tuottanut 36 uutta apteekkia

Fimean vuonna 2016 käynnistämän selvityksen tuloksena on perustettu kaikkiaan 36 uutta apteekkia. Luku sisältää myös pääkaupunkiseudulle tähän mennessä perustetut apteekit (Vantaa, Espoo). Näistä 29 on kokonaan uusia apteekkeja, kaksi uusia sivuapteekkeja ja viisi sivuapteekeista itsenäisiksi muutettuja apteekkeja. Selvitystyö on kohdistunut apteekkipalveluiden alueelliseen toimivuuteen ja apteekkien lisäämistarpeeseen.

Uusia apteekkeja on tähän mennessä avattu Turkuun, Ylivieskaan, Naantaliin, Mäntsälään, Valkeakoskelle, Hyvinkäälle, Järvenpäähän ja Vihtiin. Lisäksi sairaalan yhteyteen apteekki on avattu Espoon lisäksi Kuopiossa ja Tampereella. Myös Porissa apteekki on aloittamassa toimintaansa sairaalan yhteydessä.

Sivuapteekit on perustettu Porin Lavian alueelle ja Loviisan Vanhakylän-Koskenkylän alueelle. Nurmijärvelle, Loviisaan ja Seinäjoelle perustettuihin apteekkeihin on valittu apteekkarit, mutta apteekkeja ei ole vielä avattu. Porvooseen perustetun apteekin apteekkilupapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Uusimmat apteekkien perustamispäätökset Fimea on tehnyt Rovaniemelle, johon on perustettu yksi uusi apteekki sekä Ouluun, johon on perustettu kolme uutta apteekkia. Molemmissa tapauksissa paikallinen apteekkari on hakenut päätökseen oikaisua Fimealta. Päätös apteekin perustamisesta on tehty myös Vaasaan. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi Fimean päätöksestä tehdyn valituksen.

Lisätietoja antaa

  • Juha Sinnemäki, yliproviisori, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3260
  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Luvat ja tarkastukset yksikkö, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.