Sisältöjulkaisija

null Fimea asettanut lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan

Fimea asettanut lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan

22.4.2013

Fimea asettanut lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on asettanut lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi. Neuvottelukunnan tehtävänä on lääkekohtaisen tai laajan arvioinnin perusteella tehdä kannanottoja lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta. Lisäksi neuvottelukunta asettaa tärkeysjärjestykseen Fimealle ehdotetut arviointiaiheet, edistää kannanottojen hyödyntämistä terveydenhuollossa ja tukee Fimean arviointitoiminnan kehittämistä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori Olli-Pekka Ryynänen (KYS perusterveydenhuollon yksikkö) ja varapuheenjohtajana dosentti Marjo Renko (OYS erva). Jäsenet: päätoimittaja Jorma Komulainen (Duodecim/Käypä hoito), osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttia (HYKS erva), lääketutkimuspäällikkö Jaana Martikainen (Kela), professori Tapani Keränen (KYS erva), Mari Kinnunen (perusturvakuntayhtymä Karvinen, perusterveydenhuollon edustaja), toimitusjohtaja Ilkka Repo (Allergia- ja astmaliitto ry, potilasnäkökulman edustaja), ylilääkäri Hanna-Mari Alanen (TAYS erva), tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä (THL) ja osastonylilääkäri Sirkku Jyrkkiö (TYKS erva). Jäsenille on määritelty varajäsenet.

Uusia arviointiaiheita voi ehdottaa verkossa

Uusia aiheita lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin voi ehdottaa verkkosivulla www.ehdota-aihetta.fi tai Fimean verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Neuvottelukunta asettaa ehdotetut aiheet tärkeysjärjestykseen huomioiden muun muassa terveysongelman yleisyyden, väestön tiedon tarpeen ja lääkehoidon taloudelliset vaikutukset. Fimea valitsee arvioitavat aiheet neuvottelukunnan esittämän tärkeysjärjestyksen perusteella.

Lue lisää:

Ehdota aihetta -palvelu

Hoidollinen ja taloudellinen arvo

Lisätietoa:

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3500

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.