Sisältöjulkaisija

null Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen Actavis Oy:n Capecitabin lääkevalmisteiden markkinoinnista apteekeille

Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen Actavis Oy:n Capecitabin lääkevalmisteiden markkinoinnista apteekeille

8.5.2014

Lääkeyhtiö Actavis Oy on markkinoinut Capecitabin Actavis -reseptilääkevalmisteita apteekeille hinnanalennusmenettelyllä, jonka esitystapa on lääkelain oikeusohjeiden vastainen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt päätöksellään 7.5.2014 (dnro 441/17.40.10/2014) Actavis Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta Capecitabin Actavis 150 mg ja 500 mg reseptilääkevalmisteita koskevaa markkinointia tavalla, jossa reseptilääkkeitä on markkinoitu ”sisäänostoetu -50 %” -kannustimin apteekeille joulukuussa vuonna 2013. Tämä markkinointikieltopäätös koskee yhtiön kaikkien lääkevalmisteiden ja eri pakkauskokojen markkinointia apteekeille yhtiön lääkemainoksessa 16.12.2013 sanotun esitystavan mukaisesti.

Markkinointikielto koskee kyseisten lääkevalmisteiden hinnanalennusmenettelyyn liittyvän esitystavan käyttämistä apteekeille suunnatussa lääkemainonnassa. Actavis Oy on markkinoinut edellä mainittuja reseptilääkevalmisteita seuraavalla markkinointiväittämällä:

”Tarjoamme apteekeille uuden tuotteen sisäänostoetua ajanjaksolla 15.12.–31.12.2013. Tuotteet tilattavissa Tamrosta 16.12. lähtien. Voit antaa tilauksesi suoraan myös Actavis -edustajallesi.”

Reseptilääkkeenä kaupan olevan Capecitabin Actavis 150 mg ja 500 mg -lääkevalmisteiden markkinoinnissa ei voi käyttää lääkevalmisteen hinnanalennusmenettelyä tai kannustimia, joissa viitataan sisäänostoetuun alennuksen tavoin (ETU -50 %). Toimintatapa on esitystavaltaan lääkelain (853/2005) 91 §:n 2 momentin tarkoittamaa lääkkeen epäasiallista markkinointia ja sen vuoksi mainitun oikeusohjeen vastainen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on asettanut markkinointikiellon tehosteeksi Actavis Oy:lle 120 000 euron määräisen uhkasakon.

Lääkkeitä ei saa markkinoida apteekeille sisäänostoeduin tai muiden vastaavien myyntiä edistävien kannustimien avulla. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean markkinointikieltopäätös tarkoittaa, että lääkkeiden hintojen on oltava samat kaikissa Suomessa sijaitsevissa apteekeissa tiettynä päivänä. Lääkevalmisteen tukkuhinnan alentaminen tietyksi ajanjaksoksi ei ole kuitenkaan kiellettyä.

Lääkeyhtiöiden apteekeille tarjoamista alennusmenettelyissä on pääsääntöisesti kyse Suomessa voimassa olevista lääkevalmisteiden tukkuhintojen alennuksista, jotka on liitetty lääkevalmisteiden markkinointiin. Nämä hinnanalennusmenettelyt (ns. hintapumput) voivat kohdistua lääkemääräyksellä määrättäviin lääkevalmisteisiin eli reseptilääkevalmisteisiin tai itsehoitolääkevalmisteisiin.

Lääkkeiden ns. hintapumppumekanismilla tarkoitetaan sellaista lääkeyhtiöiden apteekeille markkinoimaa lääkevalmisteen tai lääkevalmisteiden hinnanalennusmenettelyä, joka on voimassa kaikkialla Suomessa esimerkiksi 2-4 viikon mittaisen ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson aikana hintapumpussa olevien lääkevalmisteiden hinnat ovat samat kaikille apteekeille. Jakson jälkeen hinta palautetaan takaisin hinnanalennusta edeltävälle tasolle.

Actavis Oy:n Capecitabin Actavis -reseptilääkevalmisteita koskeva hinnanalennusmenettely on lääkkeen epäasiallista markkinointia lääkemainoksessa olevan hinnanalennuksen esitystavan vuoksi. Lisäksi apteekin asiakkaana oleva potilas ei saa samaa markkinointitietoa käyttöönsä kuin apteekki. Potilas saa saman hintaedun vain, jos hän asioi apteekissa hinnanmenettelyn aikana, koska väestölle ei saa lääkelain (700/2002) 91 a §:n mukaan markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia lääkevalmisteita.

Lääkeyhtiön tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lääkkeen markkinoinniksi katsottava tieto osataan erottaa viestinnästä ja ei-markkinoinnillisesta tiedosta.

Lisätietoja:

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340

Lasse Aarola, lakimies, p. 029 522 3612

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.