Sisältöjulkaisija

null Fimea aloitti toimintansa 10 vuotta sitten

Fimea aloitti toimintansa 10 vuotta sitten

1.11.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti toimintansa marraskuussa 2009 samalla, kun sen edeltäjävirasto Lääkelaitos lakkautettiin. Uuden lääkealan keskuksen tehtäväkokonaisuuksiksi määriteltiin lääkeala lupa- ja valvonta-asiat, tutkimus ja kehitys sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon vaikuttavuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli väestön lääkehuollon ja lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Samat tehtävät ja tavoitteet ohjaavat yhä toimintaamme.

Syntymäpäivää juhlitaan työn merkeissä

Fimea viettää vuosipäiväänsä tiivisti töitä tehden. Haluamme, että lääkkeiden vaikuttavuus, turvallisuus, saatavuus ja järkevä käyttö Suomessa ovat maailman huipputasoa. Tavoitteenamme on olla avoin, tehokas, osaava ja monipuolisesti verkottunut lääkealan toimija.

Perustehtävien lisäksi työn alla parhaillaan on lukuisia kehittämisprojekteja mm. digitalisaation ja lääketiedon hyödyntämisen edistämiseksi. Ajankohtaisista asioista työllistävät myös erityisesti varautuminen Brexitin tuomiin muutoksiin sekä lääkkeiden saatavuushäiriöt.

Fimea on toimintansa ajan jatkuvasti kasvattanut asiantuntijuuttaan EU:n toimielimissä ja Euroopan lääkealan verkostoissa. Varsinkin syksy 2019 on ollut erityisen tiivis EU-puheenjohtajuuskauden tuomien työtehtävien ja järjestämiemme kokousten vuoksi. Toimintamme painopisteitä ovat olleet biologiset ja kansanterveydellisesti merkittävät lääkkeet, rinnakkaislääkkeet sekä yksilöllinen lääkintä. Olemme laajentaneet osaamistamme hakeutumalla aktiivisesti kansainvälisiin myyntilupa-, valvonta ja lääkehoitojen arviointitehtäviin.

Ensi vuoden alussa tapahtuva terveysteknologian tehtävien siirto Valvirasta Fimeaan tuo uusia lisätehtäviä ja vastuita. Siirrettäviä tehtäviä ovat terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävät, kudoslakiin perustuvat lupa- ja valvontatehtävät, alkiotutkimuksiin liittyvät tehtävät ja geenitekniikkalain mukaiset valvontatehtävät.

Fimea toimii monipaikkaisesti: päätoimipaikka on Kuopiossa, muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Helsingin toimitilat muuttavat Tilkanmäelle vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen käynnistämme strategiamme päivittämisen. Myös sidosryhmät kutsutaan mukaan tuomaan ajatuksiaan siitä, mihin suuntaan Fimean tulisi kehittää toimintaansa.

Lue lisää:

Tietoa Fimeasta 

Sidosryhmiemme onnitteluja: Sic 3-4/2019 

Me muutamme (Sic! 3-4/2019)

Lisätietoa TLT-siirrosta

* * *

Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa

Fimean tehtävänä on valvoa, että Suomen lääkemarkkinoilla olevat ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet täyttävät niille asetetut teho-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Vastaamme lääketehtaiden, lääketukkukauppojen ja apteekkien toimilupa-asioista. Varmistamme markkinoilla olevien lääkkeiden valmistuksen ja jakelun asianmukaisuuden, saatavuuden ja käyttäjäturvallisuuden sekä edistämme suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutkimusta.

Fimea tuottaa ja välittää riippumatonta ja ajantasaista tietoa lääkkeistä ja niiden käytöstä terveydenhuollon ammattilaisille, lääkkeiden käyttäjille ja väestölle. Arvioimme lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa sekä koordinoimme lääkealan tutkimusta lääkkeisiin liittyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä ja vaikutamme Euroopan unionin lääkepolitiikkaan osana eurooppalaista lääkevalvontaverkostoa. Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden sekä viranomaisten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.