Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkeviraston kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä webinaareja keväällä 2022

Euroopan lääkeviraston kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä webinaareja keväällä 2022

11.1.2022

Euroopan lääkevirasto järjestää DIAn (Drug Information Association) kanssa yhteistyössä webinaareja kliinisten lääketutkimusten CTIS-ohjelmasta, tutkimusvalmisteiden haittavaikutusraportoinnista (SUSAR) ja tutkimusvalmisteen rekisteröinnistä XEVMPD (Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary) -tietokantaan kliinisten lääketutkimusten sponsoreille.

EU:n kliinisten lääketutkimusten asetusta 536/2014 sovelletaan 31.1.2022 alkaen. Tästä johtuen kliinisten lääketutkimusten hakemukset toimitetaan jatkossa arvioitavaksi CTIS-järjestelmän kautta siirtymäajan puitteissa.

Euroopan lääkevirasto järjestää sponsoreiden organisaatioille maksullisia koulutuksia CTIS-järjestelmästä 24. ̶ 27.1.2022, 15. ̶ 18.2.2022 ja 1. ̶ 4.3.2022, haittavaikutusraportoinnista 2. ̶ 4.2.2022 ja XEVMPD:stä 17.2.2022

Lue lisää webinaareista

Euroopan lääkeviraston tapahtumahaku 

Lisätietoja antaa

  • clinicaltrials@fimea.fi