Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevirasto arvioi epoetiinien turvallisuutta

Euroopan lääkevirasto arvioi epoetiinien turvallisuutta

27.4.2007

Euroopan lääkevirasto arvioi epoetiinien turvallisuutta

Euroopan lääkevirasto aloitti epoetiinivalmisteiden turvallisuusarvioinnin, koska hiljattain sen tietoon on tullut tutkimuksia, joissa näiden valmisteiden käyttöön on liittynyt sydän-ja verisuonitautikomplikaatioiden riskin lisääntymistä munuaisten vajaatoimintapotilailla sekä viitteitä syövän etenemisen nopeutumisesta. Epoetiineja käytetään krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvän anemian hoitoon ja tukihoitona joitakin syöpälääkityksiä saavilla potilailla.

Samansuuntaisia tuloksia syövän etenemisen osalta on ollut aiemminkin tiedossa, ja tätä koskevat varoitukset on lisätty vuonna 2004 epoetiinivalmisteiden tuoteinformaatioon. Uudet tutkimustiedot liittyvät tutkimuksiin, joista osassa epoetiineja on käytetty nykyisin hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja annostuksista poikkeavalla tavalla.

Ennen tutkimusten tarkempaa arviointia Euroopan lääkevirasto haluaa muistuttaa terveydenhuollon ammattilaisia seuraavista asioista:

-epoetiineja tulee käyttää vain  niiden valmisteyhteevedossa ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin ja sen mukaisin annostuksin.

-mikäli kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla pyritään 120 g/l hemoglobiinipitoisuuksiin, tutkimustulokset viittaavat sydän- ja verisuonisairauksien riskin kasvuun. Tämän hemoglobiinirajan ylittämisessä tulisi noudattaa harkintaa. Lääkeviraston tieteellinen komitea harkitsee asiantuntijakeskusteluissaan annosteluohjeiden tiukentamista.

-on olemassa viitteitä siitä, että epoetiinit lisäävät sairastavuutta ja kuolleisuutta, jos niitä käytetään syöpäpotilailla, jotka eivät saa syöpälääkkeitä. Epoetiinivalmisteiden käyttötarkoitukseksi on hyväksytty vain ne tilanteet, joissa potilas saa syöpälääkitystä. Epoetiinia tulisi käyttää pienimmin annoksin, joilla voidaan riittävästi hallita anemian oireita.

Lue lisää EMEA:n verkkosivulta www.emea.eu.org

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Erkki Palva, professori, osastopäällikkö p. (09) 4733 4288