Sisältöjulkaisija

null Euroopan lääkevalvontaverkoston strategia viimeistelyssä

Euroopan lääkevalvontaverkoston strategia viimeistelyssä

20.12.2019

EU:n lääkevirastojen päälliköt (Heads of Medicines Agencies, HMA) kokoontuivat 27.-29.11.2019 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toiseen HMA -kokoukseen Leville Kittilään. Agendalla oli muun muassa verkoston strategia, lääkkeiden saatavuus, Brexit sekä muita lääkkeitä koskevia ajankohtaisia asioita. Kokoukseen osallistui lääkevirastojen päälliköiden lisäksi Euroopan lääkeviraston johtoa ja Euroopan komission edustajia.

Kokouksessa päätettiin HMA strategian seuraavista valmisteluvaiheista. Tarkoitus on luoda yhteinen strateginen viitekehys HMAlle ja Euroopan lääkevirasto EMAlle. Strategiaan linjatut pääpainopisteet ovat ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden saatavuus ja toimitusketjun haasteet, analytiikka ja tekoäly, innovaatiot ja niiden tukeminen, mikrobilääkeresistenssi sekä verkoston toiminnan kehittäminen. Tavoitteena on viimeistellä ja hyväksyä uusi strategia ensi vuonna.

Sähköinen pakkausseloste varmistaisi ajantasaisen lääketiedon

Kokouksessa käsiteltiin lukuisia ajankohtaisia aiheita kuten yhteisen sähköisen pakkausselosteen valmistelutyötä. Tavoitteena on luoda yhdenmukainen eurooppalainen pakkausseloste, jonka avulla lääketiedot olisivat aina ajantasaisia, yhdenmukaisia ja helposti potilaiden saavutettavissa omalla kielellään. Kokouksessa hyväksyttiin pakkausselosteen pääperiaatteet ja suunnitelma työn etenemisestä.

Myös lääkkeiden saatavuus ja saatavuushäiriöt puhuttivat kokouksen osallistujia. Häiriöiden ehkäisyyn tarvitaan yhteistyötä ja jatkuvaa vuorovaikutusta kaikkien lääkealan toimijoiden kanssa.

Kokouksessa käytiin läpi myös Britannian EU-eroon valmistautumisen tilannetta. Suurin osa Britannian sopimuksettoman EU-eron varalle vaadittavista varautumistoimista on toteutettu aikataulussaan. Lääkevalvontaverkoston toimijat seuraavat tiivisti tilannetta ja ovat valmiina toimenpiteisiin, jotta lääkkeiden saatavuuteen ei tulisi häiriöitä. Britannian EU-eron tämän hetkinen takaraja on 31. tammikuuta 2020.

Suomen teemoista esillä lääkekasvatussivusto ja Lääke 75+ -tietokanta

Suomi nosti kokouksessa esiin omana aiheenaan lääkkeiden järkevän käytön edistämisen. Suomi on yksi harvoja maita, joilla on lääkeinformaatiostrategia, jota toteuttaa Fimean koordinoima lääkeinformaatioverkosto. Tavoitteena on aloittaa strategian päivittäminen ensi vuonna. Fimea esitteli kokousosallistujille lääkekasvatussivustoa sekä Lääke75+-tietokantaa.

Lue lisää:

HMA: Highlights of the 98th meeting 27-29 November 2019

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi.@fimea.fi