Sisältöjulkaisija

null Euroopan farmakopean 7. painoksen viides täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean 7. painoksen viides täydennysosa on voimassa

2.7.2012

Euroopan farmakopean 7. painoksen viides täydennysosa on voimassa

Euroopan farmakopean seitsemännen painoksen viides täydennysosa (Supplement 7.5) sekä sen Internet- ja USB-tikku-versiot tulevat voimaan 1.7.2012. Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista ja Farmaseuttis-tekniset testit -luettelo on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 7.5 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Standard Terms -luetteloon on lisätty tai päivitetty uusia termejä.

Täydennysosassa 7.5 on 13 uutta monografiaa, joista kaksi, duloksetiinihydrokloridi ja selekoksibi, on valmisteltu patenttisuojatuille aineille tarkoitetulla menettelyllä. Päivitettyjä yleistekstejä on neljä ja monografioita 68. Euroopan farmakopeasta poistuu 14 monografiaa. Täydennysosan 7.5 sisällysluettelo ja kommentit päivitetyistä ja korjatuista teksteistä löytyvät Pharmeuropa Online -palvelusta.

Lue lisää:

Täydennysosa 7.5:

Sisällysluettelo

Päivitetyt ja korjatut tekstit (kommentit)

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Kansallinen aineisto:

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineisto

Euroopan farmakopean, sen täydennysosien sekä Internet- ja USB-tikku-versioiden tilaukset:

EDQM Publications

Lisätietoja:

Piia Salo, erikoistutkija, p. (09) 4733 4455

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja,

p. (09) 4733 4210

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.