Takaisin edelliselle sivulle

Euroopan farmakopean 6. painosta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Euroopan farmakopean 6. painosta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus

18.9.2007

Euroopan farmakopean 6. painosta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Lääkelaitos järjestää 3.10.2007 aamupäivällä tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään mm. 1.1.2008 voimaan tulevaa Euroopan farmakopean 6. painosta, Euroopan farmakopean sertifiointimenettelyä (CEP) sekä farmakopeoiden (Ph. Eur., USP ja JP) välistä harmonisointia.

Euroopan farmakopea on  Euroopan Neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö (European Directorate for the Quality of Medicines &HealthCare, EDQM). Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset. Lääkelaitos toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Sertifiointimenettelyn tarkoituksena on taata, että ihmis- tai eläinlääkkeiden valmistuksessa käytetyn aineen laatu voidaan varmistaa Euroopan farmakopean monografioissa esitetyin tutkimuksin.

Lääkelaitos toivoo alan toimijoiden osallistumista tilaisuuteen. Ilmoittautumiset tulee lähettää perjantaihin 28.9.2007 mennessä sähköpostiosoitteeseen PHEUR.INFO@laakelaitos.fi.

Lisätietoja antaa:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori,

p. (09) 4733 4221                                 

Kaarina Sinivuo, erikoistutkija,

p. (09) 4733 4307                                

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu