Takaisin edelliselle sivulle

Euroopan farmakopean 6. painoksen kahdeksas täydennysosa on tulee voimaan 1.7.2010

Euroopan farmakopean 6. painoksen kahdeksas täydennysosa on tulee voimaan 1.7.2010

30.6.2010

Euroopan farmakopean 6. painoksen kahdeksas täydennysosa tulee voimaan 1.7.2010

Euroopan farmakopean kuudennen painoksen kahdeksas täydennysosa (Supplement 6.8) sekä sen kumulatiiviset Internet- ja CD-ROM-versiot tulevat voimaan 1.7.2010. Kansallisen farmakopea-aineiston Luettelo voimassa olevista monografioista on päivitetty Euroopan farmakopean täydennysosan 6.8 edellyttämin lisäyksin ja muutoksin. Standard Terms - luetteloon on lisätty uusia termejä.

Lue lisää kansallisesta aineistosta :

Euroopan farmakopea

Kansallinen farmakopea-aineisto

Täydennysosassa 6.8 julkaistuista teksteistä mainittakoon päivitetty osio 4, Reagenssit, ja raskasmetallien testausta koskeva kappale (2.4.8), johon on lisätty uusi H – menetelmä. Uusia monografioita on 8 kappaletta, joista kaksi, Pramipeksolidihydrokloridimonohydraatti ja Tiotropiumbromidimonohydraatti, on valmisteltu patenttisuojatuille aineille tarkoitetulla menettelyllä.

Lue lisää täydennysosan 6.8 päivitetyistä ja korjatuista teksteistä :

Knowledge database

Pharmeuropa -lehti 22.1.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210

Kaarina Sinivuo, erikoistutkija, p. (09) 4733 4307

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Euroopan farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Euroopan farmakopeaa, sen täydennysosia sekä internet- ja CD-ROM-versioita voi tilata EDQM Publicationsin kautta, ks. www.edqm.eu.

Jaa tämä sivu